ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
 • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Tomas Saulius, Dovilė Valančienė, Svitlana Bilan. Kritinis mąstymas šiandieninėje verslo edukacijoje: filosofinės perspektyvos 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Vytautas Snieška, Valentinas Navickas, Adriana Grencikova, Jana Marie Safrankova, Martin Sikyr. Pagrindinės žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos, skirtos įveikti naujus iššūkius darbo rinkoje 38
 • Straipsniai
 • INTEGRUOTAS ĮMONĖS IŠTEKLIŲ VALDYMO VERTINIMAS DINAMINĖJE VERSLO APLINKOJE
 • Junshu Du, Shaofeng Peng, Wei Song, Jisheng Peng. Ryšys tarp įmonių technologinės diversifikacijos ir technologinių inovacijų populiarinimo: moderavimo vaidmuo vidaus išteklių ir išorės aplinkos dinamikai 52
 • Xiaosong Zheng, Yupei Zhai, Ziqi Wang, Jie Song, Sijian Wu. Įmonės vertinimas pagal patobulintą Ohlson modelį 74
 • Yunchao Du, Renxiang Wang. Įmonių valdymo gebėjimo poveikis kapitalo prieaugiui mišrios nuosavybės įmonėse 92
 • Mohammad Hasan Aghdaie, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Fausto Cavallaro, Mohammad Hossein Morshed Varzandeh, Arman Derakhti, Dragan Pamucar. Sprendimų priėmimas dėl neatidėliotinų klausimų įmonėse. MTEP projektų atvejo tyrimas 114
 • IŠŠŪKIŲ SPRENDIMAS KURIANT GERESNĘ VERSLO APLINKĄ
 • Tadas Limba, Kęstutis Driaunys, Andrius Stankevičius, Antanas Andrulevičius. Kriptovaliuta ir nacionalinis saugumas: sąveikos ypatumai 138
 • Nikola Milovic, Mijat Jocovic, Vladimir Djurisic. Verslumo vaidmuo plėtojant vietos savivaldos institucijas Juodkalnijoje 159
 • Minja Simović. Teisės normų kaip institucinio fenomeno trūkumas Pietryčių Europos šalyse 171
 • Michal Istok, Samer Khouri, Lea Šlampiakova, Kamil Ščerba. Mokesčių rojuose įsikūrusios įmonės ir darbo užmokesčio išlaidos: Slovakijos atvejo tyrimas 182
 • VARTOTOJŲ ELGSENOS ĮVERTINIMAS SKAITMENINIAME AMŽIUJE
 • Qingyou Yan, Guangyu Qin, Meijuan Zhang, Wei Li, Lizhong Chen. Elektros vartotojų visapusio įvertinimo ir aptarnavimo elektros energijos rinkos atvėrime strategijos tyrimai, pagrįsti "Fuzzy" teorija" ir "TOPSIS" metodu 199
 • Saima Hussain, Rizwan Raheem Ahmed. Išmaniųjų telefonų pirkėjų elgsena pagal prekės ženklo patirtį ir prekės ženklo vertę 220
 • Cristian-Bogdan Onete, Vanesa Madalina Vargas, Sandra Diana Chița. Asmens duomenų atskleidimas socialinėse žiniasklaidos platformose 243
 • KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ EKONOMINIS IR SOCIOKULTŪRINIS VERTINIMAS
 • Misko Radjenovic, Mimo Draskovic, Justin Pupavac. Kultūrinio ir kūrybinio turizmo konkurencingumo Pietryčių Europos šalyse analizė 259
 • Marinko Škare, Željko Kukurin. PVM tarifo keitimo poveikio turizmo pramonei vertinimas: Kroatijos atvejis 271
 • Vasile Dinu, Violeta Mihaela Dinca, Alina Mihaela Dima, Mihai Andronie. Meno kūrinių kainos 2020 metais: veiksnių poveikio meno darbų įkainiams tyrimas 283
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 296
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 301
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 310
 • Reikalavimai straipsniams 315
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict