ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
 • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Turinys

 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Milica Delibasic, Niksa Grgurevic, Karolis Andriuškevičius. Kultūros, institucijų, ekonomikos ir civilizacijos pokyčių tarpusavio įtakos kompleksiškumas 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Cristina Duhnea, Andreea-Daniela Moraru, Constantin Ilie, Ionuț Antohi, Margareta Ilie, Silvia Ghiță-Mitrescu. Per bendruomenės prizmę: gyventojų požiūris į turistų elgesį Konstancos mieste Rumunijoje 40
 • SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS PANAUDOJIMAS ILGALAIKIAM AUGIMUI
 • Roghayeh Sarlab, Reza Rostamzadeh, Houriyhe Dehghanpouri, Jonas Šaparauskas, Zenonas Turskis. NAUJŲ SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ SVARBA IR POVEIKIS VERSLO VEIKLOS REZULTATAMS 62
 • Yang Lei, Xiao Haiping, Shang Boyan. ELEKTRONINIAI SKAITMENINĖS VALIUTOS MOKĖJIMAI KINIJOJE: EKONOMINĖS CHARAKTERISTIKOS, REGULIAVIMO PROBLEMOS IR TEISINIO VALDYMO KELIAS 86
 • Ladislav Suhanyi, Stefan Gavura, Alzbeta Suhanyiova. E. VALŽDŽIA IR TVARUS VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS: SKAITMENINĖ SĄVEIKA SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS ES REGIONUOSE 106
 • Fatih Ecer, Elcin Güneş, Edmundas Kazimieras Zavadskas. DĖMESYS BANKŲ SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS REZULTATŲ NUSTATYMUI TECHNOLOGIJŲ AMŽIUJE TAIKANT DAUGIAKRITERINĘ METODOLOGIJĄ 127
 • Andres Gomez, Ruth Fernandez-Hernandez, Cristina Marin-Palacios. KULTŪRA, INSTITUCIJOS IR SKAITMENINĖ REVOLIUCIJA: MUZIEJŲ SVARBA SKAITMENINĖJE EKOSISTEMOJE 154
 • Alberto Ruozzi Lópeza, Carmen Paradinas Márquezb, José Antonio Vicente Pascual. SKAITMENIZUOTA IR TVARU? ITIN REIKŠMINGAI VEIKIANTYS KŪRIMO BŪDAI IR DAŽNIAUSIAI TAIKOMA SERTIFIKUOTŲ NAUDĄ TEIKIANČIŲ KORPORACIJŲ MVĮ PRAKTIKA IR POLITIKA IT SEKTORIUJE 174
 • Liu Chao, Liu Di. SKAITMENINIMO IR EKONOMIKOS AUGIMO LYGINAMOJI ANALIZĖ IR ATITINKAMOS ATSAKOMOSIOS PRIEMONĖS 196
 • SKATINTI EKOLOGIŠKĄ IR SOCIALIAI ĮTRAUKIĄ TVARIĄ PLĖTRĄ
 • Erli Zhang, Pan Zhang, JingHuang, Yuqing Xing. ŽALIŲJŲ FINANSŲ PLĖTRA SKATINANT HQED POVEIKĮ HENANO PROVINCIJOJE 215
 • Muhammad Awais Bhatti. SUVOKIAMAS ORGANIZACIJOS TINKAMUMO POVEIKIS DARBUOTOJŲ VEIKLOS REZULTATAMS: TVARAUS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TYRIMAS 233
 • Lin Chen, Jalila Binti Johari, Ridzwana Mohd Said. AR ŽALIEJI FONDAI PRISIDEDA PRIE ĮMONIŲ APLINKOSAUGOS VEIKSMINGUMO? EMPIRINIAI ĮRODYMAI IŠ KINIJOS 259
 • Siyuan Du, Feng Zhao, Lianqiu Wang, Jirui Yang. KLIMATO KAITA, REGIONINIO BENDROJO BIUDŽETO IŠLAIDOS IR PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ POPULIACIJOS TANKIS 281
 • FINANSINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO GERINIMAS: ŽINIŲ REZULTATAS
 • Nicolae Bobițan, Diana Dumitrescu. Į BIRŽOS PREKYBOS SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ RUMUNIJOS BENDROVIŲ FINANSINIAI SUNKUMAI SISTEMINIŲ ĮVYKIŲ SĄLYGOMIS: PROGNOZAVIMO MODELIŲ ANALIZĖ IR JŲ TIKSLUMAS 305
 • Ionela Munteanu, Oana Oprișan, Corina Aurora Marin Gheorghe, Elena Condrea, Adriana Grigorescu. PAMĄSTYMAI APIE FINANSINĮ STRESĄ KRIZĖS METU. INVESTICIJŲ Į AUKSĄ, PALYGINTI SU KITU TURTU, RETROSPEKTYVINĖ ANALIZĖ 325
 • Marius Cristian Miloș, Liliana Donath, Miruna Năchescu, Roxana Heteș, Cristina Cerba. NAUJOS ĮŽVALGOS APIE KALENDORINES ANOMALIJAS VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS AKCIJŲ BIRŽOSE 340
 • Thi Thanh Nhan Do, Thi Ngoc Dung Pham, Gia Huy Tong, Tuan Kiet Nguyen. PINIGŲ POLITIKA, GRYNŲJŲ PINIGŲ LAIKYMAS IR ĮMONIŲ INVESTICIJOS VIETNAME 361
 • Thi Kim Nguyen, Cheng-Po Lai, Hoai Vu Phan, Thi-Kim-Tuyen Nguyen. NEOFICIALIŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMAS VIETNAMO ĮMONĖSE: DUOMENŲ GAVYBOS METODAS 381
 • TRANSFORMACIJA SIEKIANT VERSLO AUGIMO: ĮRODYMAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS
 • Juan Antonio Marquez Garcia, Ana M. Gomez-Olmedo, Jose Manuel Lopez-Agullo Perez-Caballero. MĄSTYSENOS KEITIMAS ĮMONĖS VIDUJE: EMPIRINIS SĄMONINGO VARTOJIMO IR PADIRBINĖJIMO TYRIMAS 404
 • Zheng Li, Baohua Wang, Zhengyi Shan, Junda Zhu. INTEGRUOTA ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PRAKTIKA IR DARBUOTOJŲ KŪRYBIŠKUMAS: SOCIALINIO KAPITALO, ŽMOGIŠKOJO KAPITALO IR ĮTRAUKIOSIOS LYDERYSTĖS VAIDMUO 425
 • Yanping Shen, Wenbing Wu, Fangyuan Cai, Lingyu Song, Yue Zhang. SOCIALINIŲ TINKLŲ SOCIALINĖS PARAMOS POVEIKIO MECHANIZMAS VARTOTOJŲ INFORMACIJOS SIEKIANČIAI ELGSENAI 443
 • Florin Văduva, Vasile Dinu, Luiela Magdalena Csorba. VARTOTOJŲ PASITIKĖJIMO E. PREKYBOS PLATFORMOMIS DIDINIMAS: BESIVYSTANČIOS RINKOS EKONOMIKOS ŠALIES YPATUMAI 470
 • Olimpia I. Ban, Adrian I. Ban, Elena A. Botezat, Mirabela Pop, Dorin C. Coita. VALDYMO PATIRTIES ĮTRAUKIMAS Į SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESĄ TAIKANT DINAMINĘ SVARBOS IR EFEKTYVUMO ANALIZĘ 491
 • Mingxing Xu, Jilin Zhang. KAIP VADOVŲ ORIENTACIJA Į REGULIAVIMĄ VEIKIA JŲ NORĄ DALYTIS INFORMACIJA APIE TIEKIMO GRANDINĖS RIZIKĄ 513
 • Yuyan Shen, Kaicheng Liao. DAUGIASLUOKSNĖS SĄVEIKOS POVEIKIS IR REGIONINĖS AUKŠTOS KOKYBĖS VYSTYMOSI KINIJOJE VEIKIMO MECHANIZMAS 541
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 569
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 578
 • Reikalavimai straipsniams 583
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict