ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
 • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS. 331
 • Straipsniai
 • TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VERTINIMO TENDENCIJOS SKIRTINGŲ ŠALIŲ PAVYZDŽIU
 • Erika Feckova Škrabuľakova, Elena Grešova, Samer Khouri. Pasirinktų šalių ekonominių rodiklių panašumo vertinimas grafų teorijos priemonėmis 333
 • Kangjuan Lv, Liuzheng Chen, Xiaosong Zheng. Kinijos gamybos eksporto į "vienos juostos, vieno kelio" šalis: trukmės ir įtakos tyrimai 348
 • Xiaosong Zheng, Shuqin Zhou, Yi An. Šalies finansinių ataskaitų kokybės tyrimas: įžvalgos ir praktinis poveikis 13 "vienos juostos, vieno kelio" šalių 366
 • MOKSLINIŲ IR TECHNOLOGINIŲ TYRIMŲ PAŽANGA IR INOVACIJOS
 • Qiqi Xu, Lei Wang, Ying Zhu. ITUI intensyvumo poveikis BFP: ribojantis mokslinių tyrimų ir plėtros intensyvumo vaidmuo 381
 • Jinhui Dong, Changheng Zhao, Fan Lin. Ar mokslo ir technologijos paslaugų pramonės aglomeracija skatina būsto kainos augimą? 394
 • Jolita Vveinhardt, Vilija Bitė Fominienė, Laima Jesevičiūtė-Ufartienė. Patyčių ir priekabių sporte diagnozavimo klausimyno metodologinės ir psichometrinės charakteristikos: statistinė patikra 414
 • Kangyin Lu, Manxue Chen, Liwen Jia. Ar pajamų statusas gali būti perduodamas iš kartos į kartą? Tyrimas, paremtas mikrotyrimų duomenimis 431
 • PASLAUGŲ SEKTORIAUS PLĖTROS TENDENCIJOS IR POVEIKIS
 • Yuegang Chen, Tingyue Kan, Yan Wu, Xiaosong Zheng. Kinijos paslaugų eksporto pridėtinės vertės dalies iš JAV, Japonijos ir ES analizė: Kinijos paslaugų prekybos atvejo analizė 447
 • Virginija Jurėnienė, Skaistė Jurėnė. Turizmo poveikis nacionalinei švelniajai galiai 468
 • Lijun Jia, Wenjun Wang, Hui Yu, Mengdie Cui. Turizmo plėtra, eismo vykdymo pajėgumas ir gyventojų pajamų lygis 485
 • Yi An, Liubing Cheng, Zebin Jin, Xiaosong Zheng. Naujosios Zelandijos ir Honkongo universitetų tvarumo iniciatyvų apžvalga: lyginamoji analizė 500
 • ĮMONIŲ VIDINIŲ VEIKLOS TENDENCIJŲ IR GALIMYBIŲ APŽVALGA
 • Junlong Chen, Jiali Liu, Feifan Mo, Liuchang Xu. Optimali darbuotojų akcijų dalis duopolinėje konkurencijoje 512
 • Junlong Chen, Jiali Liu, Jichen Qin. Įmonių socialinė atsakomybė ir galimybės rinktis 530
 • Zenona Ona Atkočiūnienė, Asta Mikalauskienė. Žinių valdymo įtaka įgyvendinant darnios plėtros priemones organizacijoje 546
 • Shengjun Wang, Lei Wang, Qiqi Xu, Ying Zhu. Gebėjimas mokytis iš konkurentų ir įmonės pažangumo diegimas: dvigubo patvirtinimo mechanizmų ribojantis poveikis 565
 • Reikalavimai straipsniams 583
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict