ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
 • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 17
 • Vedamasis straipsnis. L. Denton Marks, George Tesar. Skirtingi tikslai, skirtingi modeliai: ES bei Centrinės ir Rytų Europos švietimo integracijos iššūkiai 19
 • Straipsniai
 • Požiūriai į investicijas ir ekonominę nelygybę CRE šalyse
 • Nada Karaman Aksentijević, Nada Denona Bogović. Ekonominės nelygybės tendencijos ir priežastys Kroatijoje ir Centrinėje ir Rytų Europoje 37
 • Klára Katona. Tiesioginių užsienio investicijų determinantai: Vengrijos atvejis 55
 • Izabella Steinerowska-Streb. Priėmimo į Europos Sąjungą įtaka smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus investicijoms Lenkijoje. Silezijos antreprenerių apklausos rezultatai 77
 • Kultūros regioninėje ir globalinėje rinkoje
 • Borisas Melnikas. Integruota Europos kultūrinė erdvė ir regioninė plėtra: transformacijų procesai Baltijos ir kitose CRE šalyse 87
 • Indrė Pikturnienė. Nacionalinių kultūrų pasipriešinimas globalinės rinkodaros įtakai 106
 • Ekspertų sistemos ekonominiame ir vadybiniame modeliavime
 • Ljuba Bohachova. Ekonominio ekspertų sistemų taikymo analizė: naujos sistemos kūrimas 121
 • Albinas Marčinskas, Birutė Galinienė. Turto vertinimas transformacijų kontekste: Lietuvos atvejis 139
 • Vytautas Pranas Pranulis. Sisteminė gamybos ir rinkodaros koncepcijų bei sąvokų vienovė 148
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 157
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 167
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 176
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 182
 • Reikalavimai straipsniams 187
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict