ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
 • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Willem Karel M. Brauers, Romualdas Ginevičius, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Jurgita Antuchevičienė. Europos Sąjunga pereinamojoje ekonomikoje 21
 • Straipsniai
 • Racionalumo teorija: taikomieji tyrimai posocialistinėse šalyse
 • Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas. Veiksniai lemiantys verslo vertinimo paslaugų kokybę transformacijų kontekste 38
 • Robert Mikecz. Racionalumo prielaidos posocialistinėje realybėje: požiūrių į ES tyrimas Estijoje 51
 • Darnus universitetų valdymas pasirinktose šalyse
 • Dainora Grundey, Baiba Šavriņa, Rasa Kanapickienė. Darnumo principų taikymas universiteto valdyme: lyginamoji analizė 67
 • Csaba Lentner. Žinių centrų prie Vengrijos universitetų konkurencingumas Europos ekonomikos ir aukštojo mokslo erdvėje 87
 • Barbara Kryk, Anetta Zielińska. Žmonių kapitalo vaidmuo darnaus vystymosi švietime: Lenkijos atvejis 100
 • Irēna Katane, Regīna Baltušīte. Ekologinis požiūris į mokytojų pasirengimo profesionaliai veiklai formavimą bei vystymą Latvijos mokyklose 114
 • Žemės ūkio ekonomika: Baltijos šalys
 • Kristina Toming. Bendrosios Estijos žemės ūkio politikos įtaka žemės ūkio produkcijai: realus ir prognozuojamas efektas 133
 • Vilma Jucevičienė, Neringa Stončiuvienė, Danutė Zinkevičienė. Išlaidų kontrolės modelis maisto perdirbimo įmonėse: Lietuvos žemės produkciją perdirbančių įmonių atvejis 153
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 170
 • Habilitacijos procedūrų apžvalgos 177
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 180
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 185
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 198
 • Reikalavimai straipsniams 207
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict