ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
 • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Turinys
 • KVIESTINIO REDAKTORIAUS ŽODIS.Edmundas Jasinskas, Biruta Švagždienė. Numerio apžvalga 594
 • Straipsniai
 • INOVATYVŪS SPRENDIMAI VERSLUMO IR VADYBOS KONTEKSTE
 • Edmundas Jasinskas, Daiva Majauskienė. Inovacijų barjerų valdymo įtaka viešbučio konkurencingumui 596
 • Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė. Vadybos kultūros lygio nustatymo, siekiant įgyvendinti įmonių socialinę atsakomybę, modelis vadybiniams sprendimams priimti 615
 • Jaroslav Belas, Gabriela Sopkova. Orientacijos į verslumą modelis 630
 • Tadas Limba, Gintarė Gulevičiūtė, Giedrius Romeika, Mindaugas Kiškis. E. verslo kokybinių kriterijų taikymas: pasaulio rinkos analizė 645
 • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS TRANSFORMACIJŲ KONTEKSTE
 • Vinga Indriūnienė, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė, Arūnas Emeljanovas, Ilona Tilindienė. Trumpalaikio į sprendimus sutelkto ugdomojo vadovavimo veiksmingumas skatinant lyderystę ir darbuotojų motyvaciją 660
 • Vilija Bitė Fominienė, Laima Jesevičiūtė-Ufartienė. Darbuotojų požiūrio į komandinį darbą ir komunikacinių gebėjimų sąsajos: sporto klubų pavyzdys 672
 • Dalia Perkumienė, Artūras Simanavičius, Laima Trinkūnienė, Kristina Bradauskienė. Darbo laiko organizavimo reglamentavimo sporto sektoriuje ypatumai 686
 • KULTŪROS IR LAISVALAIKIO INDUSTRIJOS PROBLEMOS
 • Diana Rėklaitienė, Jūratė Požėrienė, Vida Ostasevičienė. Prieinamumas žmonėms su negalia - nauji iššūkiai ir galimybės sporto klubų ir rekreacijos centrų vystymuisi 699
 • Saulius Šukys, Vida Janina Česnaitienė, Lauras Grajauskas, Rasa Kreivytė. Sveikatinimo paslaugų prieinamumo sąsajos su jaunimo laisvalaikio fiziniu aktyvumu ir asmenine sveikata 709
 • Rimantas Mikalauskas, Jurgita Kasparienė. Holistinis požiūris į laisvalaikio industriją 723
 • IŠŠŪKIAI EKONOMIKOS IR VALDYMO VYSTYMUI
 • Aleksandr Ključnikov. Specifinių veiksnių įtaka MVĮ finansavimui. Slovakijos atvejis 741
 • Mimo Drasković, Veselin Draskovic, Yuriy Bilan, Milica Delibasic. Kvazi-neoliberalizmas kaip kvazi-institucinis monizmas ir krizės priežastys Pietryčių Europoje 755
 • Tomas Saulius, Dovilė Valančienė, Albertas Skurvydas. Aiškinamoji kultūros sąvokos vertė tarptautinės verslo komunikacijos kontekstuose 766
 • Biruta Švagždienė, Jūratė Kuklytė. Veiksnių, lemiančių suminį inovacijų indeksą, analizė Vokietijoje, Estijoje ir Lietuvoje 784
 • Reikalavimai straipsniams 800
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict