ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
LENKIJOS VARTOTOJŲ ELGESYS LAISVALAIKIU IŠ DABARTINĖS PERSPEKTYVOS
Katarzyna Wlodarczyk

SANTRAUKA. Dabartinis vartotojų elgesys patvirtina, kad jie akcentuoja gyvenimo kokybės svarbą, nukrypsta nuo daugiausiai esminiais pragyvenimo standartais grįsto stiliaus, gerina savo namų ekonominę padėtį, skiria dėmesio darbo sąlygoms, socialinei apsaugai, tinkamoms būsto sąlygoms, gamtinei aplinkai, sveikatai ir socialinei aplinkai, taip pat vertina savo laisvalaikį. Kiekvieno ūkio subjekto planuojamas laiko biudžetas gali būti skiriamas į dvi grupes: darbo laiką, kuris gali būti skiriamas mokymuisi, ir disponuojamą laiką, kitaip vadinamą "ne darbo" laiku. Straipsnyje analizuojamas vartotojų elgesys ir nagrinėjami laisvalaikio praleidimo būdai. Remiamasis straipsnio autorės atliktos anketinės apklausos rezultatais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vartojimas, vartotojų elgesys, laisvalaikis, visuomenė, gyvenimo kokybė, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict