ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
 • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS.Kristina Morkūnienė, Sigita Kerzienė, Astrida Miceikienė. Lietuvos pieninių galvijų genominės selekcijos ekonominis įvertinimas 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Ding Ma, Jian-mu Ye, Ya-rui Zhang. Ar galima pasinaudoti ekonomine nauda iš ekologinių inovacijų? Empirinis Kinijos įmonių tyrimas 33
 • Straipsniai
 • PERSONALO IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO EKONOMIKA: TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI
 • Darjan Karabasevic, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Dragisa Stanujkic, Gabrijela Popovic, Miodrag Brzakovic. Personalo atrankos būdas informacinių technologijų pramonėje remiantis EDAS metodu 54
 • Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė, Milita Vienažindienė. Priekabiavimas ir patyčios iš ĮSA perspektyvos: poveikis darbuotojų suvokiamai gerovei 66
 • Misko Radjenovic. Turizmo ir apgyvendinimo pramonės žmogiškųjų išteklių kokybė Juodkalnijoje 86
 • EKONOMETRINĖ POVEIKIO ANALIZĖ ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE
 • Oleksandr Dorokhov, Vladimir Chernov, Liudmyla Dorokhova, Justas Štreimikis. Daugiakriterinis alternatyvų pasirinkimas pagal FUZZI informaciją 95
 • Maryam Abolghasemi, Syuhaida Ismail, Normawati Binti Mohd Sharif, Alireza Rezanezhad Kookhdan, Abbas Mardani. Gyvenamųjų namų statybos projektų efektyvumo didinimas atsižvelgus į suinteresuotų šalių poreikius: struktūrinių lygčių modeliavimo (SLM) taikymas 107
 • Vasile Dinu, Mariana Bunea. Lyčių įvairovės poveikis Rumunijos bankų sistemos veikimui 137
 • EMPIRINĖS GAIRĖS DĖL (NE)LEGALIOS VALSTYBĖS GALIOS POVEIKIO EKONOMIKAI
 • Tomaš Meluzin, Adam P. Balcerzak, Michał B. Pietrzak, Marek Zinecker, Karel Doubravsky. Gandų, susijusių su politiniu ir makroekonominiu netikrumu, poveikis pradinio viešo akcijų platinimo (PVAP) sėkmei: kokybinio modelio įrodymai 148
 • Dragan Radovic, Sanja Bauk, Mimo Draskovic, Milica Delibasic. Institucinė prievarta Pietryčių Europoje 170
 • Chunmei Zhou. Valstybinis poveikis ir technologinės inovacijos instituciniu pereinamuoju laikotarpiu: empiriniai įrodymai remiantis augančia listinguojamų Kinijos įmonių rinka 180
 • SUMANUS VALDYMAS IR PRIEMONĖS SMULKAUS VERSLO REZULTATŲ ĮVERTINIMUI
 • Sergio Mariotti, Marcella Nicolini, Lucia Piscitello. Paslaugų heterogeniškumo vaidmuo persiliejimo poveikio vietinėms gamybos įmonėms atžvilgiu 194
 • Aleksandr Kljucnikov, Monika Sobekova-Majkova, Zuzana Vincurova, Miglė Sarvutytė-Gailiūnienė, Ilona Kiaušienė. Mažų ir vidutinių įmonių nemokumas atsižvelgus į Centrinio Europos regiono perspektyvas 210
 • Andrzej Raszkowski, Bartosz Bartniczak. Tvarios regioninės plėtros link: ekonomika, visuomenė, aplinka, tinkamas valdymas remiantis Lenkijos regionų pavyzdžiu 225
 • APŽVALGOS
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 246
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APŽVALGOS 253
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 260
 • Reikalavimai straipsniams 265
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict