ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
 • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Daniela Artemisa Calu, Mădălina Dumitru, Valentin-Florentin Dumitru, Gabriel Jinga. Veiksniai, skatinantys valdymo apskaitos pokyčius Rumunijoje 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Radosław Kurach. Tarptautinis pensijų fondų diversifikavimas naudojant kointegracijos metodą. Lenkijos atvejis 42
 • Straipsniai
 • TRANSFORMACIJŲ ĮVAIROVĖ, APIMANTI SKIRTINGUS SEKTORIUS
 • Asier Garayeta-Bajo, J. Inaki De La Pena. Tarptautinio mokumo standarto paie ška draudimo sektoriuje: trijų sistemų privalumai ir trūkumai 55
 • Evgeny Lisin, Vladimir Kindra, Wadim Strielkowski, Olga Zlyvko, Rasa Bartkutė. Ekonominė šilumos ir elektros energijos gamybos Rusijos energetikos sektoriuje decentralizacijos analizė 75
 • Aldona Stalgienė, Andrej Jedik, Ants-Hannes Viira, Agnese Krievina. Rinkos galia Lietuvos, Latvijos ir Estijos pieno sektoriuje: žalio pieno rinkos atvejis 89
 • EFEKTYVUMO GERINIMAS: BANKŲ VEIKLOS ATVEJAI
 • Sayedeh Parastoo Saeidi, Mohd Shahwahid Haji Othman, Dalia Štreimikienė, Seyyed Alireza Saaeidi, Parvaneh Saeidi, Abbas Mardani. Atotrūkio ir skirtumų tarp vartotojų lūkesčių dėl bankų socialinės atsakomybės ir realios situacijos vertinimas 106
 • Beata Gavurova, Jaroslav Belas, Kristina Kocisova, Rimantas Dapkus, Rasa Bartkutė. Europos Sąjungos šalių bankų sektorių pajamų ir i šlaidų veiksmingumas. Ar tai priklauso nuo dydžio, veiklos vietos ar krizės laikotarpio? 124
 • Au šrinė Lak štutienė, Justyna Witkowska, Edita Le škauskienė. ES indėlių draudimo sistemos transformacijos: bankų rizika grįstų draudimo įmokų vertinimas remiantis Lietuvos pavyzdžiu 147
 • EKONOMINĖS GEROVĖS VERTINIMAS NAUDOJANT FINANSINES PRIEMONES
 • Fernando A. F. Ferreira, Marjan S. Jalali, Edmundas K. Zavadskas, Ieva Meidutė-Kavaliauskienė. Mokėjimo priemonių alternatyvų vertinimas taikant kognityvinį planavimą ir Choqueto integralą 170
 • Astrida Miceikienė, Vida Čiulevičienė. Akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimas atsižvelgiant į valstybės tikslus 188
 • Mijat Jocović, Nikola Milović, Jadranka Kaluđerović. Reguliavimo paskatų poveikis vietos ekonomikos plėtrai: Juodkalnijos atvejis 204
 • DARNUS INOVATYVIŲ INDUSTRIJŲ VYSTYMAS
 • Skaistė Jurėnė, Virginija Jurėnienė. Kūrybiniai miestai ir klasteriai 214
 • Ming-Chung Chang, Hwai-Shuh Shieh. Baltijos jūros regiono šalių ir šalių, nepriklausančių šiam regionui energijos vartojimo efektyvumo ir BVP ry šiai 235
 • Dan-Cristian Dabija, Raluca Băbuț, Vasile Dinu, Mădălina Ioana Lugojan. Skirtingų kartų informacijos paie škos analizė remiantis socialiniais tinklais Rumunijoje 248
 • APŽVALGOS
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 271
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APŽVALGOS 278
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 287
 • Reikalavimai straipsniams 292
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict