ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
 • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Įžanginis straipsnis. Muhammad Aftab, Izlin Ismail. Skurdo sumažinimas per išsilavinimą: IRT vaidmuo 21
 • Specialusis straipsnis. Feliksas Ivanauskas, Arvydas Kregždė, Aleksas Pikturna. Lietuvos aukštojo mokslo finansavimo pokyčių analizė. 38
 • Straipsniai
 • ĮŽVALGOS APIE VADOVAVIMĄ, TRANSFORMACIJAS IR VALDYMĄ
 • Aurelija Stelmokienė, Auksė Endriulaitienė. Pavaldinių požiūris į vadovavimo efektyvumą remiantis elgesio ir transformacinio vadovavimo teorijomis. Ar pokyčiai, užfiksuoti mokslinėje vadovavimo literatūroje, atsiskleidžia ir praktikoje? 54
 • Agota Giedrė Raišienė. Verslo ir vadybos sėkmė: tvarių organizacijų vadovų dėmesio kryptys 68
 • Adam Plachciak, Anetta Zielińska. Rytų partnerystė ir Lenkijos vieta vystomajame bendradarbiavime 92
 • PROBLEMOS IR SPRENDIMAI SKIRTINGOSE ŪKIO SEKTORIUOSE
 • Viktorija Cohen, Darius Zabulionis, Birutė Galinienė. Komercinio nekilnojamojo turto rinkos rizikos vertinimas taikant ekstremalių reikšmių teoriją 105
 • Dalia Krikščiūnienė, Virgilijus Sakalauskas. Neraiškūs kognityviniai žemėlapiai ir tinklaraščių populiarumo dinamikos modeliavimas 123
 • Regina Navickienė, Vilija Bitė Fominienė, Francisco Dias. Anterprenerystės raiška darnaus turizmo sektoriuje. Lietuvos kelionių organizatorių atvejis 138
 • Nataliia Skopenko, Anastasiia Sakhnenko. Maisto produktų prieinamumas Ukrainoje maisto saugos kontekste 154
 • VEIKSNIAI, LEMIANTYS EKONOMIKOS VYSTYMĄSI IR AUGIMĄ PASIRINKTOSE ŠALYSE
 • Dominik Stroukal, Daniel Šťastny. Sprendžiant Osvaldo mįslę: įrodymai apie būsto nuosavybės ir nedarbo ryšį Čekijos Respublikoje 173
 • Norbert Haydam, Tudor Edu, Iliuta Costel Negricea, Alexandru Ionescu. Vartotojų elgsenos mutacijos ir jų įtaka mažmeninei prekybai. Įrodymai iš Pietų Afrikos 187
 • Jesus Lopez-Rodriguez. Regioniniai pajamų skirtumai Lenkijoje: antrinės prigimties geografijos kintamųjų įtakos analizė 210
 • FINANSINIŲ RINKŲ IŠŠŪKIAI
 • Boris Tušek. Vidaus audito veiklos įtaka audito komiteto efektyvumo gerinimui bendrovių valdymo sistemoje: įrodymai iš Kroatijos 225
 • Povilas Aniūnas, Gailutė Gipienė, Mantas Valukonis, Mindaugas Vijūnas. Skolos vertybinių popierių portfelio valdymas VAR metodu 187
 • Apžvalgos
 • KNYGŲ APŽVALGOS 273
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APŽVALGOS 279
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 288
 • Reikalavimai straipsniams 293
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict