ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
 • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Junona Bumelytė, Birutė Galiniene. Energijos vartojimo efektyvumo vieta valstybės ekonominėje politikoje: būsto sektoriaus reikšmė Lietuvoje 21
 • Specialusis straipsnis. Nurul Shahnaz Mahdzan, Saleh Tabiani. Finansinio raštingumo poveikis asmeniniam taupymui: tiriamoji studija Malaizijos kontekste 41
 • Straipsniai
 • Pereinamosios ekonomikos šalys: konkurencinė aplinka ir rinkoje paklausūs įgūdžiai pasirinktuose sektoriuose
 • İsmail Özsoy, Azer Dilanchiev, Birol Görmez. Verslumo įgūdžių kaita pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse: Gruzijos atvejis 56
 • Greta Drūteikienė, Rima Česynienė, Asta Stankevičienė. Personalo/žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų funkcijų ir kompetencijų kaita darbo rinkos transformacijos kontekste 73
 • Aldona Skarżyńska, Łukasz Abramczuk, Irena Augustyńska-Grzymek, Marcin Żekało, Aldona Stalgienė. Pieno ūkių plėtros sąlygos Lenkijoje ir Lietuvoje 91
 • Edmundas Jasinskas, Diana Rėklaitienė, Biruta Švagždienė. Sporto ir sveikatingumo centrų paslaugų kokybės vertinimas 108
 • Plėtros investicijos globalizuotame pasaulyje
 • Eduardo Cuenca García, Margarita Navarro Pabsdorf. Pasirinktų tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimas mažiausiai išsivysčiusiose šalyse 125
 • Laimutė Urbšienė. Globalizacijos įtaka pereinamosiosios ekonomikos šalims: Lietuvos atvejis 140
 • Donatas Pilinkus, Akvilė Neimontaitė. Perspėjančiojo ekonomikos indekso kūrimas: Lietuvos atvejis 163
 • Nevenka Hrovatin, Damir Cibic, Matej Švigelj. Šviesolaidinių tinklų paplitimas Slovėnijoje: ko galima išmokti 182
 • Finansinių sandorių ir viešųjų finansų ekonominis vertinimas
 • Silvo Dajčman, Alenka Kavkler, Mejra Festić. Trijų Rytų ir Centrinės Europos šalių akcijų rinkų grąžos ilgalaikės priklausomybės - laiko eilučių analizė 206
 • Audronė Jakaitienė, Violeta Klyvienė. Mokesčių elastingumas – veiksniai, sukeliantys svyravimus per trumpąjį ir ilgąjį laikotarpius, Lietuvos atvejis 220
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 238
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 242
 • Tarptautinių ir nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 248
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 255
 • Reikalavimai straipsniams 260
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict