ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
METODOLOGINIAI VIEŠŲJŲ FINANSŲ MODERNIZACIJOS ASPEKTAI LENKIJOJE KAIP NAUJOS RINKOS EKONOMIKOS ŠALYJE
Teresa Lubinska

SANTRAUKA. Žemo kurso įmonių paskolų patvirtinimas išsivysčiusiose šalyse yra itin svarbus metodologiškai tyrėjams, nagrinėjantiems viešųjų finansų modernizavimą. Ši informacija susijusi su tam tikrais ekonominiais viešųjų finansų kaitos procesų pagrindais. Tyrimai, susiję su viešųjų finansų modernizavimu ir reformų svarba, visada turi būti tarpdalykiniai. Tai leistų siekti didesnės tyrimų kokybės. Visoms viešųjų finansų reformoms reikia labai aukšto lygio profesionalių darbų, taip pat ir užsienio specialistų indėlio. Trūksta išsamių kategorijų, institucijų ir procesų, itin susijusių su viešaisiais finansais, kurie yra modernizacijos objektas, studijų. Tokie pat išsamūs tyrimai turi būti atliekami nagrinėjant pinigines temas - skolų kategorijas ir skolinimosi procesus. Tai turi įtakos teisingam metodologiniam įvertinimui ir įmonių bei finansų sektoriaus plėtrai. Svarbus valstybės pajamų šaltinis yra pajamos, gautos iš klestinčių įmonių, taip pat iš verslo sektoriuje dirbančių asmenų mokamų netiesioginių mokesčių. Modernizacijos finansavimo šaltiniai yra metodologiškai svarbus daugumos viešųjų finansų reformų aspektas. Kaip teigiama straipsnyje, Lenkijoje reformų, finansuojamų iš lėšų, gautų iš nuosavybės privatizacijos, galimybės menkos. Viešųjų finansų reformacijos klausimai tampa vis sudėtingesni. Pastarasis radikalus dviejų pakopų pensijos sistemos pokytis patvirtina didėjantį metodologinių darbų apie viešųjų finansų reformą sudėtingumą. Nepaisant pastaraisiais metais itin didelių iš nuosavybės privatizacijos gaunamų lėšų, pensijų įmokos į atvirų pensijų fondą (angl. OFE) 2011 metais sumažėjo nuo 7,3 iki 2,3 %. Tuo pat metu ši draudimo priemoka pirmajai pakopai, t. y. pagrindiniam pensijų fondui, kuris finansuojamas remiantis apmokėjimo laiku metodu, buvo padidinta 5 %.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: viešojo ekonomika, viešieji finansai, rinkos ekonomika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict