ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
 • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Marta Gotz. Eurozonos perspektyvos: ekonomikos komponentų vertinimas 20
 • Specialusis straipsnis. Annelies Roggeman, Isabelle Verleyen, Carine Coppens, Philippe Van Cauwenberge. Empirinis ES pelno kūrimo veiksnių paskirstymo formulės tyrimas 36
 • Straipsniai
 • Konkurencingumo įrankiai pasirinktuose ūkio sektoriuose
 • Wieslaw Urban. ISO 9001 kaip priemonė strateginiams privalumams remti 57
 • João Ferreira, Cristina Estevão. Ar klasterio padėtis tikrai svarbi regioninei veiklai? Turizmo industrijos atvejai 72
 • Alessandro Basile. Oro uostų logistinės sistemos kaip įmonės konkurencingumo veiksnio vertinimas: empiriniai įrodymai periferinėms sritims 90
 • Grażyna Woźniewska. Konkurencija mažuose bankininkystės sektoriuose: Lenkijos kooperatinių bankų atvejis 109
 • Ekonominės gerovės kūrimas remiantis žiniomis grįsta socio-ekonomine aplina
 • Algis Žvirblis, Antanas Buračas. Daugiakriteris šalies žinių ekonomikos determinantų vertinimas 124
 • Birutė Mikulskienė. Mokslinių tyrimų politikos formavimo komitetų paskirtis: tarp ekspertinės nuomonės ir atstovavimo interesams 138
 • Virginija Jurėnienė, Aistė Urbonienė. Kultūros centrų vaidmuo stiprinant tautinę ir etninę kultūrą Lietuvoje 155
 • Dalia Krikščiūnienė, Tomáš Pitner, Virgilijus Sakalauskas. Kliento portreto dinamikos tyrimas taikant savitvarkio klasifikavimo techniką 167
 • Finansinių rinkų problemos
 • Remigijus Čiegis, Eglė Tamašauskaitė, Rasa Pušinaitė. Ekologinės mokesčių reformos efektyvumas: Lietuvos atvejis 190
 • Jonas Mackevičius, Martynas Novikovas. Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros modelis 207
 • David Blanco-Alcántara, Óscar López-de-Foronda, M. Elena Romero-Merino. Kontinentinio ir anglosaksiško valdymo modelių konvergencija. Bankų vaidmuo Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje 222
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 238
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 244
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 251
 • Reikalavimai straipsniams 256
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict