ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
 • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Alfredo M. Bobillo, Felix López-Iturriaga, Fernando Tejerina Gaite. Ekonominė orientacija ir įmonių pajėgumai pasaulyje: ar individualizmo ir kolektyvizmo vertybės reikšmingos? 20
 • Specialusis straipsnis. Birutė Galinienė, Junona Bumelytė. Nekilnojamo turto fondai: jų vieta investicinių fondų rinkoje ir vystymosi kryptys 34
 • Straipsniai
 • Finansų vystymas regionų, organizacijų ir individualių asmenų lygmenyse
 • Shahdad Naghshpour, Bruno S. Sergi. Administracinių apylinkių pajamų konvergencija: Misisipės valstijos atvejis 50
 • Zélia Serrasqueiro, Paulo Maçãs Nunes. Portugalijos mažų ir vidutinių įmonių kapitalo struktūra: empirinis tyrimas, naudojant dinamiškus panelinius duomenis 62
 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski. Asmeninių santaupų paskirstymo struktūros kaita Lenkijos namų ūkių finansinėse investicijose, 2003–2009 81
 • Socialiniai-ekonominiai sprendimai nacionaliniame ir pramonės sektorių vystyme
 • Rimantas Antanas Stanikūnas, Arūnas Burinskas. Nacionaliniai čempionai – prieštaringa pramonės politika 98
 • Erika Vaiginienė. Verslo ryšiai ir įmonės internacionalizacija: Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonių atvejis 113
 • Vida Škudienė, Viltė Auruškevičienė, James Reardon, Olga Štangej. Projektų vadovo emocinio intelekto kompetencijų ir projekto sėkmės sąveika 125
 • Aplinkosaugos transformacijos europos sąjungoje
 • Linas Čekanavičius. Buvusių karinių objektų žalos aplinkai ekonominio vertinimo metodika 138
 • Almudena Martínez-Campillo, Roberto Fernández-Gago. Kokie didėjančios diversifikacijos padariniai, reaguojant į aplinkos transformaciją? Ispanijos atvejis 148
 • Oleg Kapliński, Laura Tupėnaitė. Daugiakriterinės sprendimų paramos metodų, intelektinių ir biometrinių sistemų, taikomų šiuolaikinėje statybos ekonomikoje, apžvalga 166
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 182
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 187
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 194
 • Reikalavimai straipsniams 200
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict