ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
 • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Dainora Grundey, Miglė Sarvutytė, Jurgita Skirmantaitė. Tvaraus turizmo perspektyvos Lietuvoje: nacionalinis tyrimas 21
 • Straipsniai
 • Istorinės besivystančių ekonomikų transformacijos
 • Edouard Mambu ma Khenzu. Bazinės valiutos ir valiutos keitimo kurso derinimai: Kongo Demokratinės Respublikos atvejis (istorinės ir empirinės įžvalgos) 52
 • Viesturs Pauls Karnups. Latvija tarptautinėje ekonomikoje: istorinės dimensijos 70
 • CRE finansinių rinkų transformacijos
 • Gregory Brock, Sigitas Urbonavičius. Regioninių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) augimas Lietuvoje 1996-2003 metais 80
 • Borut Vojinović, Žan Jan Oplotnik. Tikroji bendrojo vidaus produkto (BVP) konvergencija naujose ES šalyse-narėse 89
 • Pramonės vystymas: Europos perspektyva
 • Dainora Grundey. Žiniasklaidos verslas Baltijos šalyse: lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos analizė 104
 • Simone Strauf, Roland Scherer. Universitetai ir jų indėlis į regionų vystymąsi 137
 • Edmundas K. Zavadskas, Arturas Kaklauskas. Lietuvos statybos šakos plėtotės modelis 152
 • Maja Konečnik, Mitja Ruzzier. Kliento požiūris į turizmo tikslinės vietos ženklą: struktūrinės lygties modeliavimo studija 169
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 185
 • Habilitacijos procedūrų apžvalgos 197
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 201
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 206
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 216
 • Reikalavimai straipsniams 222
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict