ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
 • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS.Ljiljana Pjerotic, Milica Delibasic, Izolda Jokšienė, Ingrida Griesienė, Cristina Pencea Georgeta. Darnaus turizmo vystymas kaimo teritorijose 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Pavlo Ružić, Damir Demonja. Kaimo turizmo ekonominis poveikis Istrijos kaimo vietovėms (Kroatija) 31
 • Straipsniai
 • ŽEMĖS ŪKIO PROCESŲ TRANSFORMACIJOS POVEIKIS SOCIALINEI IR EKONOMINEI PLĖTRAI
 • Jiliang Ma, Tomas Baležentis, Zhijun Zhao, Cheng Fang. Šilko kelio ekonominio diržo iniciatyva (OBOR) Vidurinėje Azijoje. Kinijos ir Vidurinės Azijos žemės ūkio prekybos OBOR iniciatyvos tyrimas 41
 • Andreea Claudia Șerban, Mirela Ionela Aceleanu, Andreea Simona Săseanu. Perėjimo prie ekologinio žemės ūkio suvaržymai tvarios plėtros visuomenėje. Rumunijos perspektyva 56
 • Vilma Atkočiūnienė, Ilona Kiaušienė. Kaimo socialinės infrastruktūros vystymo scenarijai: Lietuvos atvejis 73
 • VERSLO MODELIŲ IR VERTĖS KŪRIMO AIŠKINIMAS REMIANTIS VIETOS ĮMONIŲ PAVYZDŽIAIS
 • Joanna Duda, Aleksandra Gąsior, Irena Alėbaitė. Lenkijos labai mažų ir mažų įmonių inovacijos ir prekybos kreditas 89
 • Jurgita Paužuolienė, Ligita Šimanskienė, Indrė Šikšnelytė. Diagnostinio instrumento organizacinei kultūrai vertinti kūrimas ir socialiai atsakingų organizacijų vertinimas 109
 • Beata Gavurova, Michal Soltes, Viliam Kovac. Klasterinės analizės taikymas Slovakijos Respublikos regionų konkurencingumo modeliavimo procesui 129
 • Xiaosong Zheng, Jiao Chen. Finansinės atskaitomybės kokybė Kinijoje: kokybinių charakteristikų perspektyvos 148
 • EKONOMIKOS POTENCIALO VERTINIMAS NAUDOJANT TEORINĮ IR EKONOMINĮ MODELIAVIMĄ
 • Mimo Drašković. Naujosios institucinės ekonominės teorijos galimybės ir trūkumai aiškinant pereinamojo laikotarpio krizę. Juodkalnijos atvejis 164
 • Mladen Radišić, Dušan Dobromirov. Regioninių akcijų rinkų indeksų kainų grąžos statistinė analizė 175
 • Slobodan Lakic. Žinių ekonomikos pasekmės. Finansinio sunaikinimo specifika 187
 • Qiran Zhao, Qihui Chen, Yitian Xiao, Guoqiang Tian, Xueling Chu, Qiming Liu. Ar vystymasis gali išsaugoti miškus? Kuro medienos vartojimas ir energetikos pakopų hipotezė pietų Kinijos kaime 199
 • ŠIUOLAIKINĖS PROBLEMOS IR IŠŠŪKIAI ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYME
 • Jaroslav Belas, Beata Gavurova, Jaroslav Schonfeld, Katarina Zvarikova, Tomas Kačerauskas. Socialiniai ir ekonominiai veiksniai, turintys įtakos universiteto studentų verslumo siekiams 220
 • Jolita Vveinhardt, Vilija Bitė Fominienė, Biruta Švagždienė, Regina Andriukaitienė. Pavienių priekabių ir patyčių aukštųjų mokyklų studentų santykiuose atvejų diagnostika: intervencinės priemonės, skirtos identifikuoti savalaikius reiškinius 240
 • Asta Stankevičienė, Danuta Diskienė, Virginijus Tamaševičius, Renata Korsakienė. Vadovų požiūris į ŽIV padalinio vaidmenį užtikrinant organizacijų veiklos rezultatus: raiška Lietuvoje 258
 • APŽVALGOS
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 276
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APŽVALGOS 286
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 294
 • Reikalavimai straipsniams 299
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict