ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
 • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Turinys

 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Rashid Ali, Rizwan Raheem Ahmed. Empirinis pasaulinių greito maisto pramonės prekės ženklų glokalizacijos tyrimas, siekiant padidinti vartotojų ketinimus pirkti 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Valentinas Navickas, Petra Kováčová, Adriana Grencikova, Jana Spankova. Įsitraukimas į darbą ir žmogiškasis kapitalas: vadovo įtaka darbuotojų įsitraukimui į darbą 51
 • Straipsniai
 • TVARUMO SKATINIMAS: TURIZMAS IR VERSLAS SIEKIA ŽALESNĖS ATEITIES
 • Sinh Duc Hoang, Sandeep Kumar Dey, Zuzana Tučková. VIRTUALIOS REALYBĖS PROGRAMŲ POVEIKIS TVARIAM TURIZMUI COVID-19 PANDEMIJOS METU 65
 • Yongtang Liang. NEIGIAMO KLIMATO KAITOS POVEIKIO ŠVELNINIMO STRATEGIJA 87
 • Ludmila Kozubiková, Jan Kubalek, Zuzana Rowland, Lubomir Palcak. SVARBŪS MVĮ TVARUMO VEIKSNIAI V4 ŠALYSE 98
 • Daniel Manațe, Ramona Lile, Dana Ra, Silviu-Gabriel Szentesi, Lavinia Denisia Cuc. TVARIŲJŲ PASTATŲ SAMPRATOS RUMUNIJOJE ANALIZĖ: ENERGETIKOS PARADIGMA POKYČIŲ ES KONTEKSTE 115
 • MVĮ GALIMYBĖ KLESTĖTI ATSKLEIDŽIANT SU KINTANČIA APLINKA SUSIJUSIĄ RIZIKĄ
 • Khaled Saleh Al-Omous, Alistair Anderson, Belen Ribeiro-Navarrete. SUGERTIES GEBOS, ĮMONIŲ SOCIALINIŲ INOVACIJŲ IR ELEKTRONINIO VERSLO INICIATYVUMO POVEIKIS MVĮ IŠLIKIMUI 130
 • Qiuyue Sun, Li Li, Lei Liu. MOKESČIŲ LENGVATŲ POVEIKIS GAMYBOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIŲ INOVACIJŲ SĄNAUDOMS IR REZULTATAMS: ŠVELNINANTIS REGIONINĖS GAMYBOS TAIKYMO RINKAI POVEIKIS 149
 • Grisna Anggadwita, Veland Ramadani, Samuel Ribeiro-Navarrete. IŠ DUGNO Į AUKŠTUMAS: SĖKMINGŲ ANTREPRENERYSTĖS VEIKSNIŲ NUSTATYMAS NAUDOJANT "YOUTUBE" TURINIO SEMANTINIO TINKLO ANALIZĘ 165
 • Wei Lei, Heng Wang, Rong Miao. PAGRINDINIO BROKERIO VERSLO RYŠIŲ TINKLAS IR ĮSIGYTŲ BIRŽINIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS REZULTATAI KINIJOS NAUJOSIOS TREČIOSIOS TARYBOS RINKOJE 184
 • GERESNĖS VERSLO PASKATOS SIEKIANT DIDESNIO KLESTĖJIMO: INTENSYVIOS ANALIZĖS BANKŲ ATVEJŲ PASIRINKIMAS
 • Liliana Ionescu Feleaga, Bogdan Stefan Ionescu, Mariana Bunea. AR VALDYBOS ĮVAIROVĖ SUSIJUSI SU AUKŠTAIS VEIKLOS REZULTATAIS BANKŲ SEKTORIUJE? 205
 • Miao Yu, Xiaohui Liu, Jinghong Xu, Xiangbowen Cheng, Xiaoxi Li. RIZIKOS PASKLIDIMO EFEKTAS TARP BANKŲ IR MVĮ KINIJOJE: GARCH-KOPULA-COVAR MODELIU PAGRĮSTA PERSPEKTYVA 221
 • Qing Zhao, Lingfu Kong, Juntao Lan. RINKOS REAKCIJA Į AKCIJŲ ATPIRKIMĄ IR FINANSINIS ATPIRKIMO POVEIKIS 238
 • EKONOMINIS MODELIAVIMAS: EKONOMINIO VERTINIMO METODŲ PASIRINKIMAS
 • Denisa Karolyova, Ismat Haider, Mark Ratilla, Zuzana Dohnalova, Martin Horak, Martina Bučková. SKATINIMO INTERVENCIJOS POVEIKIS SVEIKO PAPILDOMO MAISTO PIRKIMUI: EKSPERIMENTAS ČEKIJOS UNIVERSITETO VALGYKLOJE 260
 • Martina Halaskova, Veronika Linhartova, Beata Gavurova, Peter Niroda. VALDŽIOS VEIKSMINGUMO RODIKLIAI EUROPOS ŠALYSE: EMPIRINĖ ANALIZĖ NAUDOJANT PANELINIUS DUOMENIS 280
 • Yabo Lv , Yan He, Xin Yang. EKONOMINĖ INTELEKTINĖS TRANSPORTO SISTEMOS TAIKYMO NAUDA, PAGRĮSTA VEKTORINIU AUTOREGRESINIU MODELIU: VERTINIMAS ĮGYVENDINUS 299
 • Mindaugas Česnavičius, Inga Konstantinavičiūtė. STATISTINIS TYRIMAS, KURIUO SIEKIAMA ĮVERTINTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIŲ ĮTAKĄ ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOMS: LIETUVOS ATVEJIS 316
 • KNYGŲ APŽVALGOS 332
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 339
 • Reikalavimai straipsniams 344
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict