ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
 • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Ferran Calabuig Moreno, Josep Crespo Hervas, Vicente Prado-Gasco, Javier Mundina Gomez, Javier Mundina Gomez, Irena Valantinė, Aleksas Stanislovaitis. Sporto renginių kokybė: Eventqual skalės patikimumo vertinimas 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Giedrė Gudaitytė, Edmundas Jasinskas, Mindaugas Balčiūnas, Dalia Štreimikienė. Sporto renginio palikimo vertinimas: "Eurobasket 2007-2013" atvejis 33
 • Straipsniai
 • KŪRYBINIO SEKTORIAUS EKONOMINIO INDĖLIO VERTINIMAS
 • Rolandas Strazdas, Jūratė Černevičiūtė. Nuolatinio tobulinimo modelis plėtojant kūrybinių industrijų įmones 46
 • Dorota Witkowska. Lenkijos aukcionų rinkai atstovaujančių lenkų dailininkų meno kūrinių individualių hedoninių kainų indeksų vertinimas 61
 • Vojtěch Korab, Petra Koudelkova. Kas lemia inovacijas smulkiosiose ir vidutinėse įmonėse? Čekijos Respublikos atvejo analizė 78
 • TARPTAUTIŠKUMAS: TEORIJŲ IR METODŲ TARPDISCIPLININĖ SINTEZĖ
 • Mariana Sueldo, Dalia Štreimikienė. Organizaciniai ritualai kaip organizacinės kultūros kūrimo ir keitimo įrankiai: komunikacinis požiūris 89
 • Lidia Danik, Elżbieta Duliniec, Izabela Kowalik. Globalios Lenkijos įmonės: steigimo procesai ir ankstyvosios internacionalizacijos motyvai 111
 • Amran Rasli, Jurgita Sekliuckienė, Fakhri Baghirov, Ye Zhang. Paslaugų kokybės ir pasitenkinimo vertinimas: Turkijos studentų nuomonių Lietuvos ir Malaizijos universitetuose lyginamasis tyrimas 131
 • EKONOMINIAI PRINCIPAI: GLOBALIŲ EKONOMINIŲ SPRENDIMŲ LOKALUS POVEIKIS
 • Piotr Lis, Sławomir Zwierzchlewski. Valiutos krizių modelio mechanizmo koncepcija ir įgyvendinimas 148
 • Ivan-Damir Anić, Jelena Budak, Edo Rajh. Naujoji informacinė ekonomika pereinamosios ekonomikos šalyse: privatumo problema iš ekonominės perspektyvos 165
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 179
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APŽVALGOS 183
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 190
 • Reikalavimai straipsniams 196
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict