ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
 • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS.Stasys Girdzijauskas, Remigijus Čiegis, Ligita Šimanskienė, Ingrida Griesienė. Austrų ekonomikos mokyklos verslo ciklų analizė taikant bendruosius procentus kaip ekonomikos teorijos naująją paradigmą 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Marian Noga, Marta Postuła, Jarosław Klepacki. Europos valstybės skolos kriterijų poveikis realiai socialinei ir ekonominei plėtrai 38
 • Straipsniai
 • MVĮ STIPRINIMAS: VERSLO TOBULINIMO TENDENCIJŲ ANALIZĖ
 • Jaroslav Belas, Eva Ivanova, Zoltan Rozsa, Jaroslav Schonfeld. Inovacijos MVĮ segmente: svarbūs požiūrio faktoriai ir skirtumai pagal įmonės dydį ir amžių 55
 • Hong Xu, Ying Fu. Kinijos įmonių įtraukimo į kelių biržų prekybos sąrašus motyvacijų analizė: elgsenos heterogeniškumo perspektyva 72
 • Katarina Haviernikova, Marcel Kordoš, Valentinas Navickas. Slovakijos mažųjų ir vidutinių įmonių verslininkų skatinimas kurti įmonių grupes 91
 • Tomasz Wnuk-Pel, Česlovas Christauskas. Veiklos biudžetinės praktikos analizė Lenkijos ir Lietuvos bendrovėse 102
 • REGIONINĖS ĮŽVALGOS: EKONOMINĖS PLĖTROS IR NELYGYBĖS DARBO UŽMOKESČIO VERTINIMAS
 • Mirela Sirbu, Dalia Mirela Simion. Valdymo praktikos kontekstualizacija iš žiniomis pragrįsto valdymo perspektyvos 125
 • Martina Hedvičakova, Marcela Sokolova, Hana Mohelska. Ekonominio augimo įtaka darbo užmokesčiui ir išmokų darbuotojams pasiūlai Čekijos Respublikoje 140
 • Iveta Pauhofova, Beata Stehlikova, Aleksandr Kljucnikov, Armenia Androniceanu. Slovakijos Respublikos vidutinio mėnesinio užmokesčio erdvinis ir sektorinis sąlygiškumas 155
 • EMPIRINIS EKONOMINIŲ KAINŲ TYRIMAS
 • Bianca Pauna, Corina Saman, Catalin Pauna. Skirtingų metodų kainų išgavimo iš vienetų verčių palyginimas. Kuris tinkamesnis? 169
 • Eduardo Cuenca Garcia, Margarita Navarro Pabsdorf. Ar prekių kainos kinta tolygiai 182
 • Yuriy Bilan, Stanisław Gędek, Grzegorz Mentel. Naftos kainų ir rublio kurso tyrimas 195
 • STRATEGINĖ KONKURENCIJA: VERTĖS GRANDINĖS ANALIZĖ ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE
 • Olivera Blagojevic Popovic, Milica Delibasic, Ivana Ognjanovic. Turizmo paslaugų kokybės suvokimas taikant tikimybės sugrįžti į lankytą vietą modelį 206
 • Juan Li, Xixiang Sun, Gen Li. Ryšys tarp žaliųjų prekės ženklų, prekės ženklo vertės ir įmonės veiklos rezultatų: empirinis tyrimas Kinijoje 221
 • Carolien de Lauwere, Agata Malak-Rawlikowska, Aldona Stalgienė, Marija Klopčič, Abele Kuipers. Pienininkystės ūkininkų verslumas ir kompetencijos Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovėnijoje 237
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 258
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 263
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 277
 • Reikalavimai straipsniams 282
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict