ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
ĮMONIŲ SEKTORIAUS VIDINĘ STRUKTŪRĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI - SLOVAKIJOS ATVEJIS
Marek Kunasz

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama išskirti veiksnius, kurie apibrėžia įmonių sektoriaus struktūrą atitinkamose ES šalyse. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, buvo nagrinėjamas konkretus Slovakijos atvejis - analizuojama jos ekonomika. Jai būdingas žymiai mažesnislabai mažų įmonių skaičius ir itin aukšta mažų, vidutinių ir didelių objektų procentinė dalis. Buvo atlikta lyginamoji priemonių, atspindinčių įprastai struktūrinę Slovakijos ir pasikeitusios sistemos Vidurio Rytų Europos šalių įmonių grupių svarbą, analizė. Prieš pradedant empirinius svarstymus, atlikti teoriniai tyrimai. Jais siekta apžvelgti verslumo kategoriją ekonominės minties kontekste, taip pat pateiktiįrodymai, liudijantys MVĮ svarbą šiuolaikinėms ekonominėms literatūroje apžvelgiamoms sistemoms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: entrepreneurship, entrepreneur, business activity, Slovakia.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict