ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
 • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Turinys
 • Kviestinio redaktoriaus žodis. Tomasz Bernat. Leidinio įvadas 225
 • Straipsniai
 • Transformacijų iššūkiai ekonomikos vystymuisi
 • Ryszard Barczyk. Teorinių hipotezių naudojimo galimybės šiuolaikinio ekonominio nuosmukio analizei 226
 • Patrycja Zwiech. Pradinė valstybių-narių situacija “Europos 2020” strategijos tikslų kontekste 233
 • Tomasz Bernat. Monopolistinės padėties kūrimas – šiuolaikiniai sprendiniai, seni metodai 248
 • Danuta Miłaszewicz. Neokeinsizmo tikimybės padariniai Lenkijos viešųjų finansų konsolidacijoje 258
 • Darbo rinkos ir užimtumo iššūkiai Europos Sąjungoje
 • Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska. Darbo rinkos teorijos šiuolaikinėje ekonomikoje 268
 • Danuta Kopycińska. ES valstybių narių jaunimo karta - bedarbių karta? 281
 • Robert W. Włodarczyk. Lyginamoji užimtumo analizė euro zonos šalių sektoriuose 292
 • Magdalena Rękas. Apmokestinimas kaip šeimos politikos instrumentas: moterų užimtumo padariniai 303
 • Jolita Vveinhardt. Mobingo diagnozavimo modelio struktūrograma 317
 • Inovacijų politika
 • Elżbieta Pohulak-Żołędowska. Novatoriška universitetų veikla – žinių kūrimas išvystytose ir greitai besivystančiose šalyse 334
 • Jarosław Poteralski. Parama Lenkijos ekonomikos inovacijoms, remiantis novatoriškos ekonomikos operacinės programos pavyzdžiu 345
 • Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz. Novatoriškų įmonių verslo strategija - IBM atvejis 357
 • Globalizacijos iššūkiai
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak. Globalizacijos procesas prieš vartotojų elgseną rinkoje 367
 • Krystyna Przybylska. Lenkijos įmonių eksporto intensyvumo laipsnis 379
 • Ramūnas Časas, Monika Kavaliauskė, Vilma Dambrauskaitė. Išorinių verslo aplinkos veiksnių įtaka “Born Global” įmonių internacionalizacijai, skatinant verslumą 389
 • Kapitalo rinkos
 • Michał Sosnowski. Tiesioginio apmokestinimo mokesčių konkurencija ir harmonizavimas Europos sąjungoje 401
 • Aleksanda Duliniec. Kapitalo kaina: Lenkijos įmonių perspektyva 412
 • Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak. Lenkijos namų ūkių vartojimas kaimo vietovėse, 1993-2009, socialinės ekonominės transformacijos metu 421
 • Teresa Kamińska, Elżbieta Babula, Marcin Brycz. Kaip dėl efektyvumo ir turto dilemos Lenkijos ekonomikoje? 430
 • Rinktiniai ES pramonės sektoriai
 • Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk. Verslo veiklos cikliniai svyravimai naujose Europos sąjungos šalyse 440
 • Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz. Informacinės visuomenės potencialo išsivystymo įvertinimas Europos sąjungos šalyse patentuotos veiklos IKT sektoriuje pagrindu 452
 • Bożena Borkowska, Mikołaj Klimczak. Nuo monopolijos link Lenkijos netobulos elektros rinkos konkurencijos 463
 • Reikalavimai straipsniams 478
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict