ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
 • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Turinys
 • Kviestinių redaktorių žodis. Leon Leszek Dorozik, Danuta Kopycińska. Lenkijos ekonomikos sistemos transformacijos (santrauka) 218
 • Straipsniai
 • Transformacijų iššūkiai ekonomikos vystymuisi
 • Ewa Okoń-Horodyńska. Prognozinių projektų vaidmuo ateities kompetencijų tyrimuose 219
 • Tomasz Bernat. Socialinius nuostolius dėl monopolizacijos lemiantys veiksniai – Lenkijos atvirų pensijų fondų pavyzdys 240
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak. Ekonominių transformacijų ir švietimo aspiracijų prieštaravimai: Lenkijos gyventojų nuomonė 253
 • David Clowes, Dominika Choroś-Mrozowska. Investicijų poveikis Lenkijos ekonomikos augimui: priešrecesiniai pastebėjimai (2000-2006) 271
 • Žmogiškojo kapitalo rinkų peržiūra
 • Danuta Kopycińska, Patrycja Zwiech. Migracijos valdymas Lenkijos ekonomikoje: rizika ir nauda 285
 • Rūta Kazlauskaitė, Ilona Bučiūnienė. Žmogiškųjų išteklių valdymo ir organizacijos veiklos rezultatų sąsajų atskleidimas: dabartinė situacija bei kryptys ateities tyrimams 303
 • Raminta Pučėtaitė, Anna-Maija Lämsä, Aurelija Novelskaitė. Organizacijos su stipriausiu potencialu sukurti aukštą organizacinį pasitikėjimą žemo pasitikėjimo visuomenėje 318
 • Wojciech Jarecki. Lenkų studentų profesinės ir švietimo veikla globalizacijos ir pasaulinės ekonominės krizės laikmečiu 335
 • Lenkijos ūkio sektorių implikacijos
 • Leonard Henryk Rozenberg, Leon Zygmunt Dorozik. Lenkijos ekonomikos transformacijos gamybos sektoriuje, remiantis laivų statybos pramonės pavyzdžiu: pastangos apibendrinti procesą 349
 • Grażyna Węgrzyn. Paslaugų sektorius kaip žiniomis grįstos ekonomikos vystymosi stimulas 362
 • Zofia Kędzior. Lenkijos namų ūkiai naujajame amžiuje - sąstingis ar pokyčiai? 382
 • Małgorzata Guzowska, Tomasz Strąk. Gaubiamosios duomenų analizės metodo panaudojimas, nagrinėjant Lenkijos teismų veiksmingumą 389
 • Institucinės ekonomikos transformacijos
 • Marian Noga. Institucinė centrinio banko operacijų sistema 406
 • Sławomir Franek. Daugiametis biudžeto sudarymas kaip institucinių reformų elementas: Europos Sąjungos šalių ir Lenkijos patirties palyginimas 418
 • Arkadiusz Żabiński. Fiskalinės ekonominių tikslų siekimo priemonės Centrinėje ir Rytų Europoje 432
 • Saulius Gudas. Dvidimensinis verslo įmonės tikslų skaidymas 447
 • Reikalavimai straipsniams 464
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict