ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
TARPTAUTINĖS PREKYBOS SPECIALIZACIJOS PLĖTRA KAIP ŠALIES EKONOMINIO VYSTYMOSI VEIKSNYS
Elzbieta Janton-Drozdowska, Maria Majewska

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama pateikti vieną iš šalies ekonominio vystymosi būdų, kuris padeda labiau diversifikuoti produkcijos ir eksporto struktūrą ir palaipsniui ima ją mažinti. Šis fenomenas susijęs su naujų endogeninių santykinių pranašumų tarptautinėje šalies prekyboje atsiradimu.Didėjančioje pasaulinėje rinkoje šį reiškinį reikia sekti ir stengtisapsaugoti. Kitaip tariant, kai gamyba menka ir eksporto struktūros diversifikuojamos, būtina per tam tikrą laiką pagilinti specializaciją ir pagerinti jos lygį. Tai rodo, kad svarbesnė yra stambioji pramonė, kurios apraiškų aptinkama vidaus pramonės prekyboje. Lyginamoji 60 šalių, suskirstytų į tris grupes, analizė, remiantis jų 1995-2010 metais gautomis įplaukomis, taip pat šalių grupės analizė, atlikta įvardinti analizuotų šalių pokyčius per tą patį laikotarpį, patvirtino, kad egzistuoja atitinkami dėsningumai, būdingi kitoms šalies ekonominio vystymosi stadijoms, pagrįstoms specializacijos gilinimu

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarptautinė prekyba, tarptautinis specializavimasis, ekonominis vystymasis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict