ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
PSICHOLOGINIO ATSTUMO ĮTAKA LENKIJOS "BORN GLOBAL" ĮMONIŲ INTERNACIONALIZACIJAI
Krystyna Przybylska

SANTRAUKA. Psichologinis atstumas yra sąvoka, susijusi su laipsniškos ir nuoseklios firmos internacionalizacijos modeliu. Firma sukaupia žinių apie užsienio rinkas ir padidina savo dalyvavimo jose apimtis ir laipsnį. Ši sąvoka palaipsniui praranda savo aktualumą, kalbant apie globalizaciją. Atsirado mažų naujų įmonių, vadinamų "born global" įmonėmis, kurios nuo pat savo atsiradimo internacionalizavo savo veiklą daugelyje užsienio rinkų. Dažnai skiriasi jų kultūra ir verslo technologijos, lyginant su tokios įmonės gimtąją šalimi. Šis faktas neabejotinai rodo, kad psichologinio atstumo svarba, priimant sprendimus, susijusius su rinkos ar patekimo į užsienio rinkas formomis, mažėja. Straipsnyje siekiama nustatyti, kokia yra psichologinio atstumo svarba Lenkijos "born global" įmonėms. Straipsnyje keliama hipotezė, kad "born global" vadovų / savininkų savybės leidžia jiems nepaisyti psichologinio atstumo, kas pagreitina jų firmų internacionalizaciją. Straipsnyje buvo taikomas atvejo analizės metodas, kurio centre buvo keturios Lenkijos "born global" įmonės, priklausančios MVĮ sektoriui. Psichologinio atstumo Lenkijos "born global" įmonių internacionalizavimo procese svarba leidžia prieiti prie išvados, kad šis reiškinys neturi lemiamos reikšmės, renkantis užsienio rinką. Pagrindine priežastimi laikoma faktas, kad šie sprendimai priklauso nuo to, kaip "born global" įmonių vadovai / savininkai suvokia psichologinį atstumą. Tai lemia šie faktoriai: užsienyje įgyta darbo patirtis, globali ekonominės veiklos vykdymo vizija, nebijojimas rizikuoti, naudojimasis formaliais ir neformaliais ryšiais internacionalizacijos procese, geras užsienio kalbų mokėjimas. Analizuojamas "born global" įmonių internacionalizavimas prasidėjo nuo didelio psichologinio atstumo rinkų dėl jau minėtų faktorių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertybes, įsipareigojimas, kultūra, Estija, Vokietija, Graikija ir Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict