ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2024
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2024
 • © Latvijos universitetas, 2002-2024
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Alina Iorga Pisica, Roxana Ioan, Louisa-Maria Bucur, Alexandru Popa, Rodica Milena Zaharia. Rumunų studentų nuomonė apie dirbtinio intelekto diegimą aukštajame moksle: kokybinis metodas 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Carlos Vinuela, Juan Sapena. Centrinio banko skaitmeninės valiutos įtaka: kaip užkirsti kelią bankų išskaidymui 36
 • SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA IR INOVACIJOS
 • Florina Oana Virlanuta, Nicoleta Bărbuță-Mișu, Silviu Bacalum, Sofia David, Florentina Moisescu. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKAITMENIZAVIMAS RUMUNIJOJE. KORELIACINIS TYRIMAS 53
 • Jordi Mundet, Javier Bustos Diaz, Gemma Molleví Borotolo. KATALONIJOS VYNO SEKTORIAUS SKAITMENINIMAS: DO PRIORAT, EMPORDÀ IR ALLELA INTERNETINĖS KOMUNIKACIJOS ANALIZĖ 72
 • Mingfei Liu, Ye Wang, Zongyi Yin. KAIP FINTECH ĮGALINA BENDRĄ ĮMONĖS GAMYBOS VEIKSNIŲ NAŠUMĄ? KINIJOS STRATEGINIŲ BESIFORMUOJANČIŲ PRAMONĖS ŠAKŲ BIRŽINIŲ BENDROVIŲ DUOMENYS 87
 • Antonio Monsalve-Alamá, Arturo Ortigosa-Blanch, Myriam Martí-Sánchez. PAYWALL IR CLICKBAIT: DVIEJŲ PRIEŠINGŲ SKAITMENINIŲ STRATEGIJŲ DISKURSO LYGINAMOJI ANALIZĖ 112
 • Xiaoli Zhao. GAMYBOS ĮSTAIGŲ DIDELIŲ DUOMENŲ GALIMYBIŲ IR VALDYMO OPTIMIZAVIMAS. SOCIOTECHNINĖ PERSPEKTYVA 141
 • Dongdong Lin, Yu Duan, Jingyi Ma. PRAMONĖS SKAITMENINIMAS IR REGIONINIS INOVACIJŲ EFEKTYVUMAS: ĮRODYMAI IŠ 30 KINIJOS PROVINCIJŲ IR MIESTŲ 161
 • Dayong Liu, Di Song, Lingxiao Zhang, Yanan Wang. SKAITMENINĖ FINANSINĖ PLĖTRA IR ĮMONĖS TECHNOLOGIJOS NAUJOVĖS: SKATINTI AR DRAUSTI? 181
 • EKONOMINĖ PLĖTRA IR TVARUMAS
 • Jan Dvorsky, Jan Kubalek, Dagmar Barinová, Armenia Androniceanu, Khurram Ajaz Khan. ATRINKTI VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ MVĮ TVARUMO SOCIALINIAMS IR APLINKOS ASPEKTAMS 200
 • Andrea Mara Pimenta-Alonso, Ibrahim Prazeres, Maria Raquel Lucas. PASIŪLYMAS SUKURTI VEIKSMŲ GRUPĘ, KURI SKATINTŲ TVARŲ SAN TOMĖ EKONOMIKOS VYSTYMĄSI EKOLOGIŠKAI AUGINANT KAKAVĄ 219
 • Xiaofang Chen, Yinge Chen, Xin Chen, Zhitao Wang. AR ATVIRKŠTINĖ MIŠRI REFORMA GALI PAGERINTI PRIVAČIŲ ĮMONIŲ PRISIIMAMOS RIZIKOS LYGĮ? 249
 • Lina Juškaitė, Laura Gudelytė-Žilinskienė, Rima Tamošiūnienė. INVESTICIJŲ PORTFELIO EFEKTYVUMO TYRIMAS ĮTRAUKIANT SKIRTINGAS KRIPTOVALIUTAS 272
 • Thi Minh Ly Pham, Gia-Phuc Le, Cong-Duc Tran, Pham Tra Mi Le. INOVACINĖS VEIKLOS VAIDMUO PREKĖS ŽENKLO NUOSAVYBEI IR PREKĖS ŽENKLO VEIKLOS REZULTATAMS: MODERUOJANTIS EKONOMINĖS NAUDOS POVEIKIS 296
 • Zhihan Xie, Peiyu Jia, Jie Song, Ruidong Zhao, Hui Jin. MIESTŲ AGLOMERACIJŲ TURIZMO EKONOMINIO ERDVINIO TINKLO STRUKTŪROS VERTINIMAS 319
 • SOCIALINIS POVEIKIS IR KULTŪROS STUDIJOS
 • Biruta Švagždienė, Dalia Perkumienė, Urtė Petraškaitė, Artūras Simanavičius. VIEŠOSIOS ERDVĖS PRITAIKYMAS: PERIFERINĖS MIESTO BENDRUOMENĖS SVEIKATINGUMO ATVEJIS 343
 • Francisco del Olmo-García, Fernando Javier Crecente-Romero, María Teresa del Val-Núñez, Inmaculada Domínguez-Fabián. VYRESNIO AMŽIAUS VERSLO NESĖKMĖS PROFILIS 361
 • Ana M. Gomez-Olmedo, Alba Y. Aranega, Klaus Ulrich Berenguer. ATSAKINGUMAS IR TVARUS VARTOJIMAS: EMPIRINIŲ DUOMENŲ BIBLIOMETRINĖ IR SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA 390
 • Noemí Pérez-Macías, Cayetano Medina-Molina, María Coronado. VAŽIUOTI AR NEVAŽIUOTI DVIRAČIU. IŠPLĖSTINIO INOVACIJŲ SKLAIDOS MODELIO TAIKYMAS TVARIAM JUDUMUI 410
 • Emad Mohammed Alnasser, Sultan Mohammed Alkhozaim. TURISTŲ ELGSENOS ATSKLEIDIMAS IŠMANIŲJŲ TURIZMO TECHNOLOGIJŲ IR SOCIALINĖS ĮTAKOS LAIKAIS 434
 • Ovidiu Megan, Claudiu Brandas, Roxana Nadina Bucurean (Roiban), Otniel Didraga. VIETOS NUOMONĖS, PASAULINIS POVEIKIS: TIMIŠOAROS KAIP EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖS 2023 M. ATVEJIS 461
 • Chen Jinyu, Chen Zekun, Zhang Juan. AR KONFUCIANIZMAS TURI ĮTAKOS ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATSIEJIMUI? ĮRODYMAI IŠ KINIJOS 483
 • BENDRADARBIAVIMO EKOSISTEMOS IR ŽINIŲ KŪRIMAS
 • Daniel Adrian Gârdan, Olimpia State, Iuliana Petronela Gârdan, Claudia Baicu, Maria Anca Hristea, Daniel Moise. RUMUNIJOS VARTOTOJŲ PRITARIMAS BIOMETRINIO MOKĖJIMO SAUGUMO TECHNOLOGIJAI 510
 • Khaled Saleh Al-Omoush, Ana M. Gómez-Olmedo. BENDRADARBIAVIMO EKOSISTEMŲ IR ŽINIŲ KŪRIMAS: DЕTЕRMINANTŲ IR MЕCHANIZMŲ ANALIZĖ 533
 • Xinyao Yang, Zheng Shi, Chengxing Li. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS IR ĮMONIŲ TECHNOLOGIJŲ INOVACIJŲ POVEIKIS 554
 • Rosario Andreu, Laura Rienda, Lorena Ruiz-Fernández. MODERUOJAMASIS VADOVIŲ MOTERŲ POVEIKIS TARPTAUTINIMUI, INTELEKTINIO KAPITALO IR VEIKLOS SANTYKIUI 583
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 606
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 615
 • Reikalavimai straipsniams 620
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict