ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
 • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS.Inga Minelgaitė, Ingi Runar Eðvarðsson, Olga Štangej, Jelena Stankevičienė. Darnios lyderystės tapatybės konstravimas: lyderio-sekėjo požiūris 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Rastislav Rajnoha, Petra Lesníková, Róbert Štefko, Jarmila Schmidtová, Ivo Formánek. Strateginio verslo planavimo pokyčiai darnos ir verslo tikslų kontekste 44
 • Straipsniai
 • VERSLO INFRASTRUKTŪROS TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS REMIANTIS IŠRADINGAIS SPRENDIMAISE
 • Huchang Liao, Yilu Long, Ming Tang, Abbas Mardani, Jiuping Xu. Tiekėjo, pasižyminčio mažus anglies dioksido kiekius išskiriančiomis technologijomis, pasirinkimas taikant intuicinį neapibrėžtąjį lingvistinį SDPT metodą ir integruojant tinklo analizės procesą 67
 • Qingyou Yan, Wenhua Zhang, Jiahai Yuan, Tomas Baležentis, Yong Zhang. Kiek elektros bus sunaudota Kinijoje 2020 metais naujosios įprastosios ekonomikos sąlygomis? 88
 • Ruxue Ren, Huchang Liao, Abdullah Al-Barakati, Fausto Cavallaro. Elektrinių transporto priemonių įkrovimo stočių vietos parinkimas pasitelkiant integruotą atsparųjį, neraiškųjį SWARA-WASPAS metodą 103
 • Ji Chen, Jiayan Huang, Lingfang Zheng, Chonghui Zhang. Empirinė telekomunikacijų infrastruktūros, skatinančios tarptautinių paslaugų prekybą, analizė remiantis "vienos juostos, vieno kelio" šalių duomenimis 124
 • ŽMOGIŠKIEJI VEIKSNIAI VERSLE: Į ŽMONES ORIENTUOTŲ BESIVYSTANČIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS
 • Dan-Cristian Dabija, Brândușa Mariana Bejan, Vasile Dinu. Kiek mažmeninėje prekyboje į darną orientuota Z karta? Literatūros apžvalga 140
 • Ladislav Mura, Barbora Gontkovičová, Emília Duľová Spišáková, Zuzana Hajduová. Darbuotojų skatinimo pozicija efektyvaus atlygio struktūroje 156
 • Jintao Lu, Licheng Ren, Jiayuan Qiao, Wenfang Lin, Yifan He. Vadovių ir įmonių socialinės atsakomybės efektyvumas: institucinės aplinkos skirtumų ir patirties užsienyje heterogeniškumo aspektai 174
 • Mohammad Hashemi Tabatabaei, Maghsoud Amiri, S. M. Ali Khatami Firouzabadi, Mohammad Ghahremanloo, Mehdi Keshavarz-Ghorabaee, Jonas Šaparauskas. Naujas grupinio sprendimų priėmimo modelis, paremtas GBM, ir jo pritaikymas vadovavimo problemų sprendimui 197
 • EFEKTYVUS ĮVAIRIŲ VEIKLŲ STEBĖSENOS IR VERTINIMO PROJEKTAVIMAS
 • Matus Kubak, Beata Gavurova, Gabriel Drotar. Slovakijos aukštojo mokslo institucijų techninio efektyvumo ir produktyvumo pokyčių raida 2005-2015 m.: Malmquist indekso metodas 215
 • Lei Zhao, Rangkun Qi. Sheng Xu, Zhitao Xiong, Lin Jiao. Finansinis išsilavinimas ir namų ūkių investicijų efektyvumas: Kinijos pavyzdys 237
 • Yongyue Zhu, Hua Yang, Guanglin Bai.Ugnė Pavlovaitė, Ingrida Griesienė. Meno platformos plėtra santykių rinkodaros požiūriu: bienalės atvejis 259
 • Antanas Skarbalius, Gabija Vidūnaitė, Audinga Kniubaitė, Diana Rėklaitienė, Artūras Simanavičius. Sportinių rezultatų stebėjimo svarba sporto organizacijoje 279
 • ĮŽVALGOS APIE EKONOMINĖS PLĖTROS LOGIKĄ: EKONOMIKOS AUGIMAS, NELYGYBĖ
 • Remigijus Čiegis, Aidas Dilius. Pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimas 304
 • Milica Delibasic. Neoliberalios ekonomikos politikos poveikis pietryčių Europos šalių ekonominiam vystymuisi 323
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 337
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APŽVALGOS 343
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 351
 • Reikalavimai straipsniams 356
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict