ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
NAUJOSIOS ES ŠALYS PO DIDŽIOSIOS RECESIJOS
Elzbieta Adamowicz, Konrad Walczyk

SANTRAUKA. Dėl staigios 2007"2012 metų finansinės krizės realioji Europos ekonomika ženkliai smuko. ES dar neįveikė didžiosios recesijos sukeltų sunkumų, kai jau artėja kitas pavojus " fiskalinė krizė. Naudojantis naujausiais turimais kiekybiniais ir transportavimo statistikos biuro (BTS) duomenimis, straipsnyje mėginama įvertinti dabartinę euro zonos ir kai kurių naujųjų ES narių ekonominę situaciją. Analizuojami pagrindiniai bendrą ekonominę veiklą apibūdinantys makroekonominiai kintamieji: BVP, privatus vartojimas, pramoninė gamyba, statybos gamyba ir mažmeninė prekyba. Šie kiekybiniai kintamieji buvo susieti su atitinkamais kokybiniais rodikliais: ekonominių vertinimų rodikliu, vartotojų nuotaikų kaitos indeksu, pramonės pasitikėjimo rodikliu, prekės kanalo ir nominaliosios galios indeksais. Rezultatai rodo, kad krizė yra giliai įsismelkusi į žmonių mąstymą. Pesimistiniai ekonomikos subjektų vertinimai atspindi žmonių baimę dėl ateities. Remiantis kiekybiniais duomenis, ekonominis aktyvumas šiuo metu yra kitoks

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominiai ciklai, transportavimo statistikos biuro duomenų analizė, 2007"2012 m. pasaulinė finansų krizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict