ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
 • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 17
 • Vedamasis straipsnis. Marta Götz. Vokietijos ekonomika: 20 metų po Berlyno sienos griūties 18
 • Specialusis straipsnis. Štefan Bojnec, Imre Fertő. Kokybės diferenciacija Rytų-Vakarų Europos žemės ūkio produkcijos prekyboje pasirengimo ES narystei laikotarpiu 36
 • Straipsniai
 • Ekonomikos transformacijos besivystančiose šalyse: Afrikoje ir Kinijoje
 • Boris Urban. Verslininkų sutelkimas į tinkliaveiklos praktikas pereinamojo laikotarpio ekonomikoje 52
 • Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Multimoora metodo stiprumas: Tanzanijos pavyzdys 67
 • S.X. Zeng, X.M. Xie, C.M. Tam, T.W. Wan. Internacionalizacija ir įmonių veikla: Kinijos pavyzdys 84
 • Darnūs sprendimo būdai pramonės vystyme
 • Loreta Kinderytė, Remigijus Čiegis, Jurgis Kazimieras Staniškis. Įmonių vertinimas efektyviam darnaus vystymosi valdymui 104
 • Dalia Štreimikienė, Asta Mikalauskienė, Rasa Pušinaitė. Geologinio CO2 ir branduolinio kuro atliekų atsikratymo technologijų palyginimas Lietuvoje 119
 • Socialinis-ekonominis pasirinktų pramonės sektorių vertinimas
 • Janez Prašnikar, Matjaž Koman, Gazmend Qorraj. Verslumas besivystančiose šalyse: Kosovo atvejis 129
 • Edita Jurkonytė, Stasys A. Girdzijauskas. Mokumo atsargos reikalavimai projekte Mokumas II: poveikio draudimo įmonių finansiniams rezultatams vertinimas 147
 • Virginija Jurenienė. Kūrybiškumas – tikslinio regiono vystymosi pagrindas 158
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 170
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 174
 • Tarptautinių ir nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 177
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 188
 • Reikalavimai straipsniams 194
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict