ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
 • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Turinys
 • Kviestinio redaktoriaus žodis 19
 • Straipsniai
 • Transformacijų iššūkiai komercijoje
 • Dainora Grundey. Tarpkultūriniai požiūriai į reklamą: keturių šalių tyrimas 20
 • Dainora Grundey. Globalaus marketingo etika: socialiniai ir emociniai-psichologiniai veiksniai vaikų reklamoje 41
 • Jolanta Solnyškinienė, Vlada Bartosevičienė. Rinkos reformos Lietuvoje ir visuomenės lūkesčiai 65
 • Dalia Bernatonytė, Žaneta Simanavičienė, Gražina Startienė. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių užsienio prekybos pokyčiai 83
 • Česlovas Christauskas, Stanislava Stungurienė. Finansinių sprendimų priėmimo situacijų tyrimas neapibrėžtumo sąlygomis 98
 • Organizacinių ir tinklinių struktūrų transformacijos
 • Rita Kuvykaitė, Viltė Auruškevičienė, Aura Drakšaitė. Marketingo ir gamybos veiklos koordinavimas Lietuvos verslo vystymesi 114
 • Aistė Urbonienė. Akademinio personalo organizacinių įsipareigojimų raiška 133
 • Ramunė Čiarnienė, Algimantas Sakalas, Milita Vienažindienė. Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas: pokyčiai naujosios viešosios vadybos kontekste 144
 • Česlovas Christauskas, Lina Marcinkevičiūtė, Rūta Petrauskienė. Savivaldybių veiklos gerinimas transformacijų laikotarpiu 165
 • Virginija Jurėnienė. Moters vaidmuo postmodernioje Lietuvos visuomenėje 183
 • Informacinės technologijos kaip rinkos transformacijų katalizatorius
 • Dainora Grundey, Miglė Sarvutytė. Moterų antreprenerystė Europos darbo rinkoje: laikas realizuoti idėjas Internete 197
 • Ingrida Šarkiūnaitė, Dalia Krikščiūnienė. Virtualios aplinkos poveikis žmogiškajam faktoriui, dirbant virtualiose komandose 219
 • Tadas Limba. Elektroninės vyriausybės įgyvendinimas: visuomenės sąlyčio su viešuoju administravimu atvejis Lietuvoje 235
 • Reikalavimai straipsniams 253
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict