ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
 • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Turinys

 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Alina Mihaela Dima, Adela Jansen, Isabelle Biclesanu, Simona Mascu, Sebastien Point. Aukščiausio lygio vadovų požiūris į kaleidoskopinį karjeros modelį 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Asta Mikalauskienė, Kornelija Smalskytė, Daiva Siudikienė. Darbuotojų asmeninės lyderystės veiksnių elektroninėje prekyboje vertinimas 40
 • Straipsniai
 • KLESTĖJIMAS EKONOMIKOS VYSTYMOSI IR TRANSFORMACIJOS EROJE: PRINCIPŲ TAIKYMAS PRAKTIKOJE
 • Shijun Zhai, Yan Zhou. INSTITUCINIO ATSTUMO POVEIKIS PRIDĖTINĖS VERTĖS PREKYBAI PASAULINĖS VERTĖS GRANDINĖS PERSPEKTYVOJE 63
 • Libor Šimek, Pavel Bachmann, Jaroslav Koutský. AR KVS GALI PADIDINTI LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ KONKURENCINGUMĄ EKONOMINĖS RECESIJOS METU? 83
 • Rodney Graeme Duffett, Dylan Henry Cromhout, Tudor Edu. STUDENTIŠKŲ RINKODAROS AGENTŪROS PASLAUGŲ POVEIKIS MAŽŲJŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ IR MIKROĮMONIŲ PASITENKINIMUI IR VERSLO VEIKLAI 101
 • Wei Wang, Huai Chen. ATVIROS POLITIKOS POVEIKIS LAISVOS PREKYBOS ZONŲ TALENTŲ KONKURENCINGUMUI: KINIJOS PREKYBOS ZONŲ ĮRODYMAI 121
 • David Kbiladze, Rimantas Dapkus, Shorena Metreveli, Tamar Kbiladze. 30 METŲ GRUZIJOS EKONOMINĖS TRANSFORMACIJOS PATIRTIS FORMUOJANT NAUJĄ SOCIALINĘ IR EKONOMINĘ SISTEMĄ 140
 • Greta Keliuotytė-Staniulėnienė, Rasa Kanapickienė, Deimantė Vasiliauskaitė, Renatas Špicas. VARTOJIMO PASKOLŲ KREDITO RIZIKOS MAKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI: LIETUVOS ATVEJIS 156
 • FINANSŲ VALDYMO ĮGALINIMAS SPRENDŽIANT EKONOMINIUS IR SOCIALINIUS KLAUSIMUS
 • Julija Gavėnaitė-Sirvydienė, Algita Miečinskienė. KIBERNETINIO SAUGUMO VERTINIMO STRUKTŪRA FINANSŲ SEKTORIAUS ĮMONĖSE 192
 • Bilal Khalid, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. MOKYMOSI ŽAIDYBINIMAS IR JO POVEIKIS JAUNŲ INVESTUOTOJŲ FINANSŲ VALDYMO ELGSENAI 206
 • Iveta Vozňáková, Mehmet Civelek, Roman Hlawiczka. KAIP BANKŲ KREDITO SĄLYGOS VEIKIA ĮMONIŲ GALIMYBES GAUTI KREDITĄ EUROPOJE? EMPIRINIS TYRIMAS INSTITUCIJŲ POŽIŪRIU 226
 • Xiaosong Zheng, Xuxin Jin, Mykhailo Yastrubskyy. ĮMONIŲ SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KOKYBĖ: EMPIRINIS KINIJOS LISTINGUOJAMŲ ĮMONIŲ TYRIMAS 246
 • Ágnes Csiszárik-Kocsir, Csaba Lentner. FINANSINĖ ATSKIRTIS IŠ FINANSINIO RAŠTINGUMO PERSPEKTYVOS XXI A. SKAITMENINIAME PASAULYJE REMIANTIS VENGRIJOS PAVYZDŽIU 266
 • Laima Skauronė, Astrida Miceikienė, Remigijus Žalkauskas. LIETUVOS KAIMIŠKŲJŲ SAVIVALDYBIŲ FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO DIDINIMAS TAIKANT ERDVINIO MODELIAVIMO METODĄ 281
 • TRANSFORMACINIŲ POKYČIŲ STEBĖSENOS IR VERTINIMO PASIŪLYMAI
 • Mihaela Herciu, Claudia Ogrean, Diana Mihaiu, Radu Șerban, Kamer Ainur Aivaz, Mihai Țichindelean. ŽIEDINĖS EKONOMIKOS VERSLO MODELIŲ TOBULINIMAS: ŽIEDINĖS MADOS SISTEMOS KŪRIMAS 305
 • Yun Qian Zhang, Muhammad Sadiq, Feng Sheng Chien. AR TECHNOLOGIJŲ PRIĖMIMAS, ŽINIŲ IR STRESO VALDYMAS VEIKIA VERSLO VEIKLĄ KINIJOJE: ORGANIZACIJOS PARAMOS VAIDMENS MODERAVIMAS 326
 • Georgiana-Loredana Frecea (Schipor), Diane Paula Corina Vancea, Liliana Nicodim, Raluca Andreea Trandafir, Costin Octavian Sorici. SKAITMENINĖ BANKININKYSTĖ KAIP TARPININKAS TARP BANKŲ SOCIALINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS. ĮRODYMAI IŠ RUMUNIJOS 346
 • Andrea Gatto, Vincenzo Rusciano. PRAMONĖS POLITIKA IR INOVACIJŲ FINANSAVIMAS VIETOS PLĖTRAI: HSINCHU MOKSLO PARKO TAIVANE ĮŽVALGOS 367
 • Sheema Haider, Rizwan Raheem Ahmed. RINKODAROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAKISTANO AUKŠTOJO MOKSLO KONTEKSTE TYRIMAS 381
 • TRANSFORMACINIS VERTINIMAS, SKATINANTIS SOCIALINIŲ IR GEROVĖS PROBLEMŲ SPRENDIMĄ
 • Pilar Guaita-Fernández, José María Martín Martín, Samuel Ribeiro Navarrete, Rosa Puertas. VEIKSMINGO VIEŠŲJŲ IŠTEKLIŲ, SKIRTŲ SMURTUI DĖL LYTIES PANAIKINTI, VALDYMO REGIONINĖ ANALIZĖ 408
 • Yao Zeng, Dongsheng Zhang. GYVENTOJŲ SENĖJIMO POVEIKIS ANGLIES DIOKSIDO EMISIJOMS: GAMYBOS IR VARTOJIMO KELIAS 429
 • Min Cheng. UŽIMTUMO IR VERSLUMO PASLAUGOS KOLEGIJŲ STUDENTAMS: EKSTREMALIŲ VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJŲ VALDYMAS 446
 • Rasa Bartkutė, Ingrida Griesienė, Jurga Grikietytė-Čebatavičienė, Milica Delibasic. SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS PAJAMŲ NELYGYBEI ES ŠALYSE 464
 • Zdenko Metzker, Katarina Zvarikova, Jaroslavas Slepeckis, Janas Dvorskis. ĮSA SUVOKIMAS ATSIŽVELGIANT Į V4 ŠALIŲ MVĮ APLINKOSAUGOS RAMSČIO POŽIŪRĮ 485
 • Kangyin Lu, Si Chen, Liwen Jia. KAS GAUNA DAUGIAUSIA NAUDOS IŠ NEOFICIALAUS UŽIMTUMO? DUOMENYS IŠ KINIJOS 501
 • Kaixin Wangzhou, Lei Qiu, Julie Jie Wen, Felicity Picken. SVEIKATINGUMO TURIZMO HAINANE VARTOTOJŲ ELGSENOS KETINIMŲ TYRIMAS 522
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 540
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 548
 • Reikalavimai straipsniams 347
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict