ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
HIBRIDINĖ RINKOS SEGMENTAVIMO STRATEGIJA IR RINKOS SEGMENTO ĮVERTINIMAS IR PASIRINKIMAS: DUOMENŲ GAVYBOS IR MADM INTEGRACIJA
Mohammad Hasan Aghdaie, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Edmundas Kazimieras Zavadskas

SANTRAUKA. Sprendimų priėmimas prekyboje tampa vis sudėtingesnis ir du svarbūs klausimai, priimant rinkodaros sprendimus, yra rinkos segmentavimas ir segmento įvertinimas ir pasirinkimas. Šie sprendimai yra pagrindiniai visų įmonių aspektai, kuriais paremtos ar kurie daro įtaką daugeliui strategijų. Sprendimų priėmimas grindžiamas informacijos ir duomenų gavyba, siekiant išgauti naudingos informacijos iš numanomų, nežinomų ir pirminių duomenų. Grupių sudarymo metodai yra viena iš plačiai naudojamų duomenų gavybos būdų, taikomas suskirstyti rinką į skirtingus segmentus. Pastaraisiais metais buvo išleista išleista daug straipsnių apie duomenų gavybos arba daugelį veiksnių įvertinančius sprendimo priėmimo (MADM) metodų naudojimą, priimant rinkodaros sprendimus. MADM įrankiai naudojami kaip paprastas metodas, vertinant alternatyvas pagal konfliktų kriterijus. Taigi šio straipsnio tikslas yra sujungti šias dvi sritis, siekiant pagerinti rinkos segmentavimo sprendimų kokybę. Siūloma metodologija suderina duomenų gavybos metodus rinkai segmentuoti ir MADM įrankius geriausiai rinkai įvertinti ir pasirinkti. Tiksliau, grupavimas yra naudojamas padalinti visą rinką į skirtingus segmentus. Du MADM įrankiai, apimantys laipsnišką rodiklių svorio santykinių dydžių analizės (SWARA) metodą ir kompleksinio proporcingumo pilkos tiesės ryšių alternatyvų įvertinimo (COPRAS-G) metodą, buvo taikomi įvertinti ir pasirinkti rinkos segmentą. Remiantis teorinės medžiagos analize, įvardijami labiausiai pageidautini bruožai, turintys įtakos rinkos degmento vertinimo ir atrankos būdo pasirinkimui. Pilkų ryšių analizė leidžia įtraukti neaiškią ir netikslią informaciją į sprendimo modelį. Realūs pasaulio nešiojamų kompiuterių rinkos duomenys yra pateikiami, siekiant parodyti, kaip veikia siūloma metodologija. Siūlomas modelis galėtų padėti įmonėms suskirstyti į segmentus, įvertinti ir pasirinkti geriausią rinką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkos segmentavimas, rinkos segmento vertinimas ir atranka, duomenų gavyba, grupavimas, MADM, SWARA, COPRAS-G.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict