ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
 • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Turinys
 • Kviestinio redaktoriaus žodis. Julius Niedvaras. Apie globalizacijos fenomeną 19
 • Straipsniai
 • Transformacijų iššūkiai tarptautinio verslo plėtrai
 • Eyup Basti, Nizamettin Bayyurt. Užsienio kapitalo įmonių veiklos efektyvumas Turkijoje 20
 • Viltė Auruškevičienė, Laura Šalčiuvienė, Jurgita Vanagė. Veiksniai, lemiantys konkurencinių pranašumų kūrimą tarptautinių įmonių filialuose 31
 • Dainora Grundey. Tarpkultūrinės dimensijos: organizacijos kultūra įmonėje Philip Morris, Lietuva 47
 • Ligita Melece. Tarptautinės valdymo sistemos ir jų taikymo aspektai Latvijos žemės ūkio produktų sektoriuje 66
 • Chanchai Bunchapattanasakda, Pisit Wong. Tailando darbuotojų požiūris į kinų darbdavių vadybinę praktiką Bankoke 82
 • Jekaterina S. Babichenko, Svetlana I. Babichenko. Su darbu susijusio streso determinančių analizė ir modeliavimas tarpkultūriniame kontekste 97
 • Finansinių rinkų transformacijos
 • Liviu Voinea, Flaviu Mihaescu. Kas vilioja užsienio bankus į Pietryčių Europą? 107
 • Francesc Relano. Nuo darnaus finansų vystymo iki etiškos bankininkystės 123
 • Natalia Kuznetsova. Finansinių paslaugų industrijos konvergencija: Rusijos atvejis 132
 • Ahmet Akin, Eyup Basti. Prekybos elgsenos vertinimas ir užsienio investitorių veiklos rezultatyvumas Stambulo vertybinių popierių biržoje 146
 • Egidijus Bikas. Lietuvos gyventojų taupymo elgsena 154
 • Inovacijų reikšmingumas verslo ekonomikoje
 • Borisas Melnikas. Žinių ekonomika Europos Sąjungoje: inovacijos, tinklaveika ir transformacijų strategijos 170
 • Natalija Guseva. Elektroninės komercijos sistemų kokybės vertinimas 193
 • Elisabeth Paulet. Europos smulkių ir vidutinių įmonių valdymas: korporacijų valdymo teorijos ir praktikos dvilypiškumas 207
 • Dalia Štreimikienė, Stasys A. Girdzijauskas. Logistinių augimo modelių taikymas darnaus vystymosi tendencijoms analizuoti 218
 • Elena Dubra, Edgars Kasalis, Karlis Purmalis. Darbo jėgos pasiūlos ir darbo rinkos paklausos studija Latvijos nacionalinės ekonomikos kontekste 236
 • Daiva Petrylaitė. Naujieji iššūkiai kolektyviniams darbo santykiams Lietuvoje: darbo teisė prieš verslo partnerystę 254
 • Reikalavimai straipsniams 267
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict