ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
 • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Viltė Auruškevičienė, Donata Vianelli, James Reardon. Vartotojų etnocentrizmo modelių palyginimas pereinamosios ekonomikos šalyse 20
 • Specialusis straipsnis. Gurcharan P. Singh, Edward Sek Khin Wong, Susila Munisamy. Bankininkystės liberalizacija ir jos būsimos veiklos rezultatai Pietų Azijos regione 36
 • Straipsniai
 • Finansinių ir migracijos instrumentų vystymas
 • Vladimir Njegomir, Rado Maksimovic. Draudimo rinkos problemų apžvalga – Serbijos draudimo rizikos perleidimo rinkos atvejis 51
 • Tomasz Bernat. Socialinių nuostolių veiksniai, kuriuos sukelia monopolizacija - atvirų pensijų fondų pavyzdys Lenkijoje 70
 • Yuriy Bilan. Pasienyje gyvenančios darbo jėgos migracijos specifika 82
 • Industrijos vystymo palaikymo atvejai
 • Sigita Balzaravičienė, Vaida Pilinkienė. Lietuvos ekonomikos sektorių konkurencingumo vertinimas naudojant konkurencingumo indeksus: Europos sąjungos fondų poveikis 98
 • Jurij Jaklic, Ales Groznik, Tatjana Huber, Marko Svetina, Peter Trkman, Mojca Indihar Stemberger. Ryšys tarp verslo procesų orientacijos ir tiekimo grandinės efektyvumo gerinimo: didmeninės prekybos verslo atvejis 117
 • David López Berzosa, José-Ángel Miguel Dávila, Carmen de Pablos Heredero. Verslo modelių transformacijos mobilaus ryšio rinkoje: vertės klientui perkūrimas 134
 • Infrastruktūros transformacijos
 • Jacinta Moreira, Maria José Silva. Miesto marketingas ir tapatybė: mažų miestų periferiniuose regionuose studija 149
 • Jūratė Černevičiūtė, Rolandas Strazdas, Žilvinas Jančoras. Vilniaus kūrybinių industrijų plėtojimas, skatinant klasterizaciją 162
 • Vladislav V. Fomin, Rimvydas Laužikas, Vykintas Vaitkevičius, Daiva Vitkutė-Adžgauskienė. Žinių visuomenė Lietuvoje – nacionalinės paveldo informacinės infrastruktūros kūrimas 180
 • Organizacijų socialinės atsakomybės ir komunikacijos tyrimų taikymas organizacijoms
 • Asta Valackienė, Diana Micevičienė. Įmonių socialinės atsakomybės gairės: suinteresuotųjų grupių ir įmonių interesų derinimas 202
 • Jolita Vveinhardt. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą diagnozavimo instrumento, metodologinių kokybės charakteristikų patikimumo nustatymas 218
 • Agota Giedrė Raišienė. Formali ir neformali komunikacija kaip priemonė įgyvendinti organizacijos pertvarką siekiant veiklos našumo ir efektyvumo 233
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 246
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 250
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 255
 • Reikalavimai straipsniams 260
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict