ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
DOMINUOJANČIOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS TENDENCIJOS - IBM ATVEJO ANALIZĖ
Ewa Okon-Horodynska, Rafal Wisla, Tomasz Sierotowicz

SANTRAUKA. Inovacijų plėtra per informacijos ir ryšių technologijos (IRT) sektoriaus įmones keičia visuomenės funkcionavimo būdą. IRT sektoriaus naujovės pritaikomos ir kitose ekonomikos sferose bei socialinio gyvenimo srityse. Šis reiškinys itin stabdo išsamią IRT sektoriaus svarbos daugialypei informacinės visuomenės plėtrai analizę. Tad duomenų apie informacinės visuomenės kategoriją surinkimas vis dar yra mokslinis iššūkis. Vienas iš šiuolaikinės visuomenės bruožų yra jos gebėjimas naudotis kompiuterių tinklo sistemomis, pirmiausia internetu, norint greitai apsikeisti informacija arba apsipirkti. Dabartis susijusi su pasiruošimu, kompetencija ir gebėjimu naudotis informacinėmis sistemomis perkant perdavimo paslaugas, taip pat su nuotoliniu informacijos apdorojimu. Šios naujos kategorijos, formos ir reiškiniai taip pat turi mokslinės reikšmės. Atsakas į tai yra nuolatinis siekis rasti būdų, kaip nustati informacinės visuomenės kategorijas. Ieškant informacinės visuomenės plėtros proceso racionalios ir nuodugnios analizės kelių, didžiausios svarbos šios visuomenės plėtrai turi IRT pramonė. Tad ji dažnai pasitelkiama kaip informacinės visuomenės plėtros potencialo ir lygmens analizės pamatas. Su IRT sektoriumi susijusiuose tyrimuose taikomi ne tik gamybos duomenys, bet ir kiti sektorių apibūdinantys bruožai, rodantys dabartinę ir ateities technologijų plėtros kryptį. Straipsnyje keliama hipotezė, kad nustatytų IRT klasių, aptiktų tiek Europos Sąjungos šalyse, tiek vienoje iš pasaulyje pirmaujančių IRT sektoriaus įmonių, susiliejimas rodo, kad informacinės visuomenės plėtra yra ne tik itin susijusi su IRT sektoriumi, tačiau taip pat labai priklauso nuo aiškaus, bet palyginti menko technologijų sričių skaičiaus. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad materialųjį informacinės visuomenės vystymosi pagrindą sudaro šios pirmaujančios technologijos: skaitmeninis skaičiavimas, duomenų apdorojimo įranga, susitarimai dėl programos valdymo, procesai arba įrenginiai, specialiai pritaikyti gaminti arba apdoroti puslaidininkius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: naujovės; išradimai; inovacijų ir mokslinių tyrimų bei plėtros valdymas; patentų paraiškos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict