ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
 • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Bernardo Balboni, Guido Bortoluzzi, Donata Vianelli. Santykinių galimybių įtaka pramonės subrangovų internacionalizacijos procesui 21
 • Specialusis straipsnis. Mindaugas Balčiūnas, Edmundas Jasinskas, Eva Koišova. Sporto renginio ekonominis indėlis: Eurobasket 2011 atvejo analizė. 41
 • Straipsniai
 • FINANSŲ IR EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS
 • Guglielmo Maria Caporale, Marinko škare. Ryšio tarp gamybos augimo, infliacijos ir užimtumo lygio augimo testavimas: įrodymai remiantis viešos diskusijos vektorine autoregresija 55
 • Aistis Raudys, Darius Plikynas, Saulius Masteika. Susižadinančių svyravimų imitavimu pagrįsta automatizuota daugiaagentė investavimo sistema 78
 • Alenka Slavec. Mažų Slovėnijos įmonių pasinaudojimas bankų finansavimu ir prekybos kreditais: empirinis tyrimas 91
 • Rytis Krušinskas, Aušrinė Lakštutienė, Jurgita Stankevičienė. Bankroto prognozavimo modelių patikimumo tyrimas Lietuvos įmonėse 102
 • Dan-Cristian Dabija, Vasile Dinu, Laurenţiu Tăchiciu, Ciprian-Marcel Pop. Rumunijos vartotojų elgsena su suklastotais produktais 124
 • DARNŪS SPRENDIMO BŪDAI PASIRINKTUOSE SEKTORIUOSE
 • Matej Lahovnik, Lidija Breznik. Technologinių naujovių galimybės kaip konkurencinio pranašumo būdas: buitinės technikos pramonės atvejo analizė 144
 • Dalia štreimikienė, Ligita Baležentienė. Lyginamoji Lietuvos šilumos gamybos technologijų centralizuoto šilumos tiekimo sistemos analizė 161
 • Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas, Asta Mikalauskienė. švarių technologijų paplitimas Lietuvos elektros sektoriuje 174
 • VALDYMO PLĖTRA: DAUGIAKRITERINĖ PERSPEKTYVA
 • Mantas Vilkas. Besiformuojančių tinklų vaidmuo planuotų organizacijos rutinų pokyčių kontekste 188
 • Nuria Calvo, Rafael Garcia. Talentų valdymo modeliavimas: galimybė vadovams 207
 • Tetiana Mostenska, Oleksandra Ralko. Konfliktai organizacijose. Įmonės interesų konfliktų valdymo ypatybės 220
 • Virginija Jurėnienė, Martynas Radzevičius. Kultūros paveldo valdymo modeliai 236
 • Apžvalgos
 • KNYGŲ APžVALGOS 257
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APžVALGOS 263
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 270
 • Reikalavimai straipsniams 275
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict