ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
 • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Turinys
 • Kviestinių redaktorių žodis. Leon Leszek Dorozik, Danuta Kopycińska. Apie Lenkijos ekonomiką globalizacijos amžiuje 21
 • Straipsniai
 • Transformaciniai CRE šalių finansų rinkos iššūkiai
 • Elzbieta Adamowicz, Konrad Walczyk. Lyginamoji Lenkijos ir Euro zonos ekonomikos struktūrų analizė 23
 • Tomasz Bernat. Lenkijos draudimo rinkos konsolidacija ir rezultatų veiksmingumas – rinktiniai įmonių susiliejimų pavyzdžiai 33
 • Paulius Danenas, Gintautas Garsva. Atramos vektorių mašinos ir jų taikymas kredito rizikos vertinimo procese 46
 • Paweł Stępień. Finansinio restruktūrizavimo strategijos reguliaraus rizikos draudimo ir valiutų keitimo rizikos valdyme 59
 • Rinkos vystymo implikacijos Lenkijos industrijos sektoriuose
 • Małgorzata Kokocińska. Sektorinių pokyčių trajektorija didelėse išsivysčiusiose šalyse: iš Lenkijos perspektyvos 68
 • Mirela Romanowska. Globaliame sektoriuje veikiančios įmonės reorganizacijos efektyvumas 83
 • Leonard Henryk Rozenberg, Leon Leszek Dorozik. Globalizacijos įtaka Lenkijos laivų statybos pramonės restruktūrizavimo procesui: situacijos analizė 94
 • Barbara Kryk. Lenkijos aplinkosaugos politikos vertinimas per ekonomikos transformacijos ir globalizacijos laikotarpį 110
 • Lenkijos darbo rinkos transformacijos
 • Danuta Kopycińska. Žmogiškųjų išteklių valdymas Lenkijos ekonomikoje 129
 • Maria Piotrowska. Darbo užmokesčio nelygybė Lenkijoje: iš globalizacijos perspektyvos 148
 • Lenkijos aukštojo mokslo tendencijos
 • Teresa Kamińska. IKT vartojimas kaip žiniomis grįstos ekonomikos atributas: Lenkijos atvejis 166
 • Wojciech Jarecki. Viešos ir individualios investicijos į Lenkijos aukštąjį mokslą 184
 • Marek Kunasz. Verslumo vystymo ir institucinės paramos barjerai Lenkijoje – aukštojo mokslo institucijų vaidmuo paramos sistemoje 200
 • Vartotojų preferencijos CRE rinkose
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak. Lenkijos vartotojų preferencijos globalizacijos eroje 216
 • Magdalena Mojsiewicz. Klientų požiūrių poliariškumas: draudimo politikos naudos įvertinimo paradoksas 236
 • Vytautas V. Sirtautas, Daiva Sirtautiene. Vartotojų požiūris į TV reklamą ir jų elgsenos Lietuvos rinkoje tendencijos: kartų tyrimas 249
 • Reikalavimai straipsniams 268
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict