ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
 • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Turinys
 • Kviestinio redaktoriaus žodis Edmundas Jasinskas, Biruta Švagždienė. Numerio apžvalga 296
 • Straipsniai
 • SPORTAS IR TURIZMAS: TARPUSAVIO RYŠIAI IR POVEIKIAI
 • Rimantas Mikalauskas, Herbert Strunz, Galal Mohamed Hamza Afifi. Santykis tarp sporto renginių ir atvykimo vietos vaizdinio: teorinis požiūris 297
 • Artūras Simanavičius, Andrius Lazauskas, Iveta Simberova. Turizmo rizikos suvokimo ekonominio vertinimo metodai 311
 • Edmundas Jasinskas, Biruta Švagždienė, Alexander Bandurin. Struktūrinių fondų finansinės paramos reikšmė kaimo turizmo sodybų konkurencingumui 324
 • Manuel Alonso Dos Santos, Ferran Calabuig Moreno, Francisco Montoro Rios, Irena Valantinė, Arūnas Emeljanovas. Miesto, organizuojančio sporto renginį, įvaizdis: rėmimo efektyvumas 343
 • MOKSLINĖS IR ŠVIETIMO VEIKLOS VYSTYMAS SKIRTINGOSE INDUSTRIJOSE
 • Albertas Skurvydas, Mati Paasuke, Dovilė Valančienė, Kristina Zaičenkovienė, Sandrija Čapkauskienė, Jolanta Gedvilienė. Naujojo mokslo atspindžiai mokslo straipsniuose 360
 • Rolandas Strazdas, Jūratė Černevičiūtė, Žilvinas Jančoras. Inovacijų sampratos dinamika tradicinės pramonės ir kūrybinių industrijų plėtros kontekste 377
 • Audrius Šimkus, Vilija Bitė Fominienė, Eva Ivanova. Savanorių kaip žmogiškųjų išteklių valdymas nevyriausybinėse organizacijose: sporto industrijos atvejis 396
 • TRANSFORMACINIS POŽIŪRIS Į EKONOMIKOS VYSTYMĄ
 • Stasys Girdzijauskas, Dalia Štreimikienė, Aleksas Pikturna, Antanas Buračas. Logistinis požiūris į kai kuriuos finansinių rinkų paradoksus 416
 • Tiia Vissak. Nelinijinė internacionalizacija netiesinės ekonomikos plėtros kontekste: Krenholm grupės atvejis 431
 • Karin Širec, Dijana Močnik. Spartaus aukšto potencialo firmų augimo rodikliai: empiriniais įrodymais pagrįstas Slovėnijos atvejis 448
 • Vilma Čingienė, Mindaugas Damijonaitis, Diana Komskienė. Minkštosios galios indekso išplėtimas: Lietuvos krepšinio atvejis 462
 • ORGANIZACINĖ PLĖTRA GRINDŽIAMA SKIRTINGOMIS VEIKLOMIS
 • Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė, Luis Miguel Cunha. Socialinis kapitalas kaip įmonių socialinio atsakingumo priežastis ir pasekmė 483
 • Laima Jesevičiūtė-Ufartienė, Kristina Mejerytė-Narkevičienė, Urszula Widelska. Organizacijos vystymosi teorija ir praktika, pagrįsta lyderio tobulėjimu 506
 • Inga Staškevičiūtė-Butienė, Kristina Bradauskienė, Josep Crespo-Hervas. Atleto asmens prekės ženklo reikšmė sėkmingai verslo pradžiai 525
 • Reikalavimai straipsniams 544
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict