ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
 • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Ranka Krivokapic. Mažų jūrų uostų plėtros perspektyvos. Adrijos jūros uostų atvejai 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Hong Wang, Lihua Bi, Jianmei He, Suli Hong. Kontroliuojančiųjų akcininkų rezidavimo užsienyje teisių ekonominiai rezultatai: įrodymai iš Kinijos 34
 • Straipsniai
 • VERTĖS KŪRIMAS PASITELKIANT INOVACIJAS: EKONOMINIAI ĮRODYMAI IŠ VERSLO VEIKLOS REZULTATŲ
 • Xin Zhou, Pingfeng Liu, Xi Luo. Skaitmeninių technologijų taikymo poveikis kokybiško turizmo plėtrai Kinijoje 52
 • Manxue Chen, Chuanzhe Zhao, Tianze Liu, Yanting Ma, Xiaosong Zheng. Ar vadovų lytis turi įtakos įmonės inovacijų efektyvumui? Kinijos biržinių įmonių duomenys 73
 • Vaida Mardosaitė, Edmundas Jasinskas. Krizinės inovacijos sporto organizacijose COVID-19 pandemijos metu 94
 • Xin Xiang, Yuanxiang Zhou. Kaip žmogiškasis kapitalas skatina pramonės struktūros modernizavimą: empirinis tyrimas, paremtas tęstiniais Kinijos provincijų duomenimis 104
 • ĮVAIRIŲ METODŲ TAIKYMAS SIEKIANT EFEKTYVIAI ĮVERTINTI VARTOTOJŲ PATIRTĮ
 • Harith Yas, Ahmad Jusoh, Khalil Md Nor, Ahmed Alkaabi, Nebojsa Jovovic, Milica Delibasic. Oro linijų paslaugų kokybės svarba keleivių pasitenkinimui ir lojalumui: jautrumo kainai ir kokybės siekimo įtaka 120
 • Yaping Jiang, Baoqing Cheng, Congying Han. Turinio rinkodaros poveikis tarpvalstybinės e. prekybos importo platformų klientų lojalumui 151
 • Radu Petrariu, Mihail-Dumitru Sacală, Maria Piștalu, Mihai Dinu, Mădălina Elena Deaconu, Marius Constantin. Išsami maisto vartojimo ir atliekų analizė remiantis elektroninės prekybos elgesiu. Rumunijos ekonomikos fakultetų asociacijos bendruomenės atvejis 168
 • Skaistė Jurėnė. Žiūrovų įsitraukimo į teatro veiklą didinimas pasitelkiant skirtingas priemones. Tyrimas paremtas "Q" metodologija 188
 • SVARBIŲ PARAMETRŲ, APIBŪDINANČIŲ PAJAMAS, ĮVERTINIMAS: SKIRTINGI SPRENDIMAI
 • Adriana Grencikova, Valentinas Navickas, Jana Spankova, Karol Krajco. Europos šalių minimalaus darbo užmokesčio palyginimas užimtumo poveikio kontekste 212
 • Jinlong Deng, Peilin Zhang, Yong Du, Xing Pi, Jingyi Chen. Ar medicinos darbuotojų pajamų didinimas gali sumažinti asmenų, kurie kreipiasi dėl medicininių paslaugų, medicininę naštą? Įrodymai iš žemyninės Kinijos 224
 • Peijin Li, Kai Zhu, Xuguang Han, Sibo Chen. Pensijų finansavimas ir pagyvenusių žmonių sveikata: Kinijos apklausos rezultatų duomenys 247
 • VALDYMO IŠŠŪKIŲ NUSTATYMAS IR ĮVEIKIMAS: IŠSAMŪS TYRIMAI
 • Yichen Liu, Zongyi Yin, Lei Liu. Pinigų politikos neapibrėžtumo ir neteisingo finansinių išteklių paskirstymo vertinimas 270
 • Anwar Hussain, Simona Andreea Apostu, Ploypailin Kijkasiwat, Laszlo Vasa. Tarpvalstybinis apyvartinio kapitalo valdymą lemiančių veiksnių tyrimas: apibendrintas momentų metodas 288
 • Corina Saman. Žmogiškojo kapitalo, MTTP ir patentų poveikis ekonomikos augimui. Įrodymai, gauti iš nevienarūšių skirtingų šalių duomenų 306
 • Dovilė Balevičienė. Kultūrinės įvairovės valdymo praktika Lietuvoje 319
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 336
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 342
 • Reikalavimai straipsniams 347
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict