ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
 • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Turinys
 • Kviestinių redaktorių žodis. Răzvan Zaharia, Dainora Grundey. Apie transformacinę Rumunijos rinkos konkurencingumo aplinką ir marketingo technologijų taikymus 21
 • Straipsniai
 • Transformacijų iššūkiai Rumunijos verslo rinkos plėtrai
 • Florin Foltean, Emőke-Szidónia Feder. Marketingo orientacija ir tarptautinis verslumas 23
 • Daniel Şerbănică, Mihaela Constantinescu, Ştefan Claudiu Căescu. Globalinės ekonominės krizės įtaka įmonių, diegiančių strateginio marketingo instrumentus, Rumunijos verslas-verslui rinkoje 44
 • Răzvan Zaharia, Anca Francisca Cruceru, Alin Valentin Angheluţă. Konkurencijos ir antikonkurencijos strategijos Rumunijos rinkoje 60
 • CRE verslo dalininkų vaidmuo ūkio transformacijose
 • Stefan Boboc, Ionel Dumitru, Alin Stancu. Kaip įmonės prisiima socialinę atsakomybę per mainų veiklas: suinteresuotųjų šalių požiūris 77
 • Laurenţiu-Dan Anghel, Diana Maria Vrânceanu, Alina Filip. Suinteresuotųjų šalių požiūris į įmonės socialinę atsakomybę Rumunijos verslo kontekste: kokybinis tyrimas 93
 • Ligita Šimanskienė. Organizacijos įvaizdis ir organizacijos vystamasis: sąsajų paieška 110
 • Pranas Žukauskas, Jolita Vveinhardt. Sociodemografinės mobingo ir diskriminacijos darbuotojų santykiuose charakteristikos 128
 • Rumunijos švietimo rinkos transformacijos
 • Corneliu Munteanu, Ciprian Ceobanu, Oana Anton. Marketingo diplomantų savi-efektyvumas: aiškinamasis tyrimas 148
 • Mihai F. Băcilă, Ovidiu I. Moisescu, Alexandra M. Ţîrca. Verslo organizacijų ir aukštojo mokslo institucijų aljansų vystymo priklausomybės nuo verslo organizacijos dydžio tyrimas 160
 • Rodica Milena Zaharia, Valerică Olteanu, Nicolae Al. Pop. Ekonomikos ir verslo administravimo disciplinų sąveika: Rumunijos aukštojo mokslo patirtis 179
 • Marius D. Pop, Ramona Lacurezeanu, Răzvan Liviu Nistor. Pokyčių valdymo Rumunijos aukštojo mokslo institucijose studija: vidaus suinteresuotųjų šalių perspektyva 194
 • Marketingo inovacijų reikšmingumas Rumunijos pramonės sektoriuose
 • Kamer-Ainur Aivaz, Diane-Paula Corina Vancea. Juodosios jūros turizmo įmonių efektyvumo tyrimas, naudojant kadraženklio metodą 217
 • Cristian Duţu, Horaţiu Hălmăjan. Santykių marketingo orientacija ir marketingo praktika: poveikis verslo rezultatams 231
 • Tudor Jijie, Claudia Bobâlcă. Už patikimumo ribų: kandidato charakteristikų matavimo skalės vystymas 244
 • Ioana Cecilia Popescu, Andreea Mihaela Barbu, Florin Tudor Ionescu. Įmonių, veikiančių Rumunijos rinkoje, marketingo komunikacijų vystymosi orientyrai 255
 • Nicolae Teodorescu, Călin Vegheş, Mihai Roşca. Vartotojų nuomonės apie aplinkosaugą tyrimas: Rumunijos atvejo analizė 274
 • Reikalavimai straipsniams 296
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict