ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
 • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Chih-Kai Chen. Žinių ekonomikos indikatorių modeliavimas 21
 • Straipsniai
 • Verslo ryšių transformacijos CRE šalyse
 • Tomislav Hernaus, Miha Škerlavaj, Vlado Dimovski. Koreliacinis ryšys tarp organizacijos mokymosi ir organizacijos veiklos rezultatų: Kroatijos atvejis 32
 • Sigitas Mitkus. Sutartinių verslo santykių formalizmas transformacijos kontekste: Lietuvos atvejis 49
 • Bronislovas Martinkus, Kazys Lukaševičius. Lietuvos kurortų investicijų aplinka: Palangos kurorto nacionalinių ir lokalių veiksnių tyrimas 67
 • Lyderytės iššūkiai pereinamosios ekonomikos šalyse
 • Povilas Zakarevičius, Pranas Žukauskas. Vadovų karjeros veiksnių lyginamoji analizė pasirinktose ES šalyse 84
 • Hugo Zagoršek, Anja Cotič Svetina, Marko Jaklič. Klasterių lyderystė: efektyvaus klasterio lyderio požymiai Slovėnijoje 98
 • Tarpkultūriniai tarptautinio verslo veiksniai
 • Dainora Grundey. Internacionalizacija ir tarpkultūrinė verslo aplinka: ekspatriantų apmokymų proceso modeliavimas 114
 • Irena Vida, Claude Obadia. Tamsioji internacionalizacijos pusė: disfunkcinė užsienio padalinių elgsena 130
 • Ulrich Scholz. Specifinių pirkimo determinantų analizė, tiriant vartotojų lojalumą paribio verslui 144
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 163
 • Habilitacijos procedūrų apžvalgos 175
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 179
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 184
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 195
 • Reikalavimai straipsniams 200
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict