ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
 • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Turinys
 • Kviestinio redaktoriaus žodis 297
 • Straipsniai
 • VIEŠI FINANSAI IR BANKŲ VEIKLA
 • Bogdan Căpraru, Vasile Cocriș, Iulian Ihnatov. Europos integracija ir palūkanų normos transmisija ES: valiutos kurso režimo metodas 299
 • Andreea-Oana Iacobuță, Ion Pohoaţă. Posovietinių valstybių nesėkmės tyrimas: institucijų kokybės ir priklausomybės nuo tako perspektyva 313
 • Dan Lupu, Nicoleta Sirghi, Mircea Asandului. Svarstymai apie infliacijos vystymąsi Centrinės ir Rytų Europos šalyse 329
 • Carmen Pintilescu, Dinu Airinei, Ionuţ-Cristian Baciu, Daniela Viorică. Stochastiniai Rumunijos infliacijos lygio modeliai 343
 • VERSLO TRANSFORMACIJŲ VALDYMAS: EMPIRINIAI TYRIMAI IŠ RUMUNIJOS
 • Ladislav Rolinek, Miroslav Plevny, Jana Kubecova, Daniel Kopta, Michael Rost, Jaroslav Vrchota, Monika Mařikova. MVĮ procesų valdymo įgyvendinimo lygmuo ir kitos susijusios implikacijos 360
 • Camelia-Daniela Haţegan, Ioana Iuliana Grigorescu, Renata Dana Niţu-Antonie, Nicoleta Sirghi, Andreea-Oana Iacobuţă. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos ryšio svarba Europos verslo aplinkoje. Lyginamsis Rumunijos - Ispanijos tyrimas 378
 • Costel Istrate, Iuliana Eugenia Georgescu, Mihai Carp, Ioan Bogdan Robu, Leontina Păvăloaia. Sukauptų pajamų valdymas sparčiai besivystančiose rinkose, pereinančiose prie TFAS: Rumunijos įmonių atvejis 393
 • Marin Fotache, Florin Dumitriu, Valerica Greavu-Serban. Informacinių sistemų įgūdžiai ir IT perkėlimas Rumunijoje 412
 • Gabriel Claudiu Mursa, Constantin Munteanu-Gurgu, Radu Cristian Musetescu, Cristian Valeriu Păun. Perėjimas nuo mokyklos prie darbo rinkos ir jaunimo nedarbo Rumunijoje 432
 • DINAMIŠKŲ FINANSŲ RYŠIŲ VERTINIMAS TARP BANKŲ, AKCIJŲ IR EKONOMIKOS AUGIMO
 • Alin Marius Andries, Emilia Corovei, Simona Mutu. Likvidumo rezervų kaupimas finansų krizės laikotarpiu. Empiriniai įrodymai iš Europos bankų sistemos 443
 • Viorica Chirilă, Ciprian-Ionel Turturean, Ciprian Chirilă. Kintamumo paplitimas tarp Rytų Europos ir euro zonos akcijų rinkų 464
 • Delia-Maria Rotilă, Mihaela Onofrei, Alin Marius Andrieș. Santykis tarp CRE bankų atsargų ataskaitų, prekybos apimties ir grąžos kintamumo 478
 • Mircea Asandului, Dan Lupu, Mihai Bogdan Petrișor. Akcijų rinka ir ekonomikos augimas Centrinės ir Rytų Europos šalyse 498
 • DARNAUS VYSTYMOSI POVEIKIS IR SVARBIAUSI IŠŠŪKIAI
 • Vilma Atkočiūnienė, Gintarė Vaznonienė, Rasa Pakeltienė. Kaimo socialinės infrastruktūros vystymosi siekinys - darni bendruomenė 509
 • Mircea Georgescu, Vasile-Daniel Pavaloaia, Daniela Popescul, Alexandru Tugui. Augančių pažangiųjų miestų sąrašo sudarymo lenktynės. Rytų Europos šalių požiūris 529
 • Jan Nevima, Ingrid Majerova. Ekonometrinių modelių taikymas ß-konvergencijos metodui keturiuose Vyšegrado regionuose 549
 • Irina Gontareva, Dalia Štreimikienė, Olena Ivanenko. Teorinės žinios ir problemos, susijusios su energijos vartojimo efektyvumu Ukrainoje 563
 • Reikalavimai straipsniams 587
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict