ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
 • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Piotr Misztal. Tarptautinis Baltijos valstybių konkurencingumas pereinamuoju laikotarpiu: Lietuva, Latvija ir Estija 21
 • Straipsniai
 • Besivystančių finansų rinkų transformacijos
 • Aljoša Feldin, Marko Košak, Janez Prašnikar, Matevž Rašković, Vesna Žabkar. Strateginiai bankų nuosavybės aspektai: Slovėnijos bankininkystės rinkos atvejis 36
 • Gerda Žigienė. Lietuvos viešųjų finansų decentralizacija: tarpvyriausybinis požiūris 57
 • Tomas Petravičius. Projektų vertinimas realių opcionų modeliais 69
 • Hugo Zagorsek. Kurortinio kazino plėtros poveikis nacionalinei ekonomkai: Slovėnijos atvejis 90
 • Švietimo rinkų tyrimai CRE šalyse
 • Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Dainora Grundey, Baiba Šavriņa, Yurij Bilan, Andrea Koren. Studentų antreprenerystės įgūdžių tyrimas posocialistinėse šalyse: tarptautinis tyrimas (2 dalis) 104
 • Vilmantė Kumpikaitė. Tarpkultūrinis žmonių išteklių mokymo ir ugdymo svarbos aspektas postkomunistinėse šalyse 131
 • Rodica Milena Zaharia. Rumunijos akademinių tyrimų rezultatyvumas: Bukarešto ekonomikos universiteto tyrėjų požiūris 145
 • Aistė Urbonienė. Veiksniai, motyvuojantys fizinius ir technologijos mokslus studijuojančias jaunas moteris tęsti profesinę karjerą 164
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 175
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 184
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 192
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 201
 • Reikalavimai straipsniams 207
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict