ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
 • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Ingrida Šarkiūnaitė, Dovilė Ročkė. Ekspatrianto patirtis: tarptautinio paskyrimo sėkmės veiksniai 20
 • Specialusis straipsnis. Vasile Dinu, Raluca Mariana Grosu, Andreea Simona Săseanu. Rumunų imigrantų verslumas: utopija ar realybė? Bendrai apie rumunų imigrantų verslumo raišką Andalūzijoje, Ispanijoje. 48
 • Straipsniai
 • INTEGRUOTŲ MARKETINGO KOMUNIKACIJŲ IŠŠŪKIAI VERSLUI
 • Inna Čabelkova, Wadim Strielkowski, Michal Mirvald. Verslo įtaka žiniasklaidai: 21 valstybės atvejo tyrimas 65
 • Regina Virvilaitė, Žaneta Piligrimienė, Aušra Kliukaitė. Vartotojų suvokiamos vertės ir lojalumo sąsajos 76
 • Sorin Adrian Achim. Įrangos ir mašinų vertinimo misijos ypatumai Rumunijoje 92
 • VALSTYBĖ IR EKONOMIKA: KLAUSIMAI, PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS
 • Remigijus Čiegis, Aidas Dilius, Asta Mikalauskienė. Ekonomikos augimo vertinimas darnumo aspektu 105
 • Marta Gotz. Euro zonos krizės problemų sprendimų naujovės: netradicinių pasiūlymų apžvalga 126
 • Arvydas Kregždė. Europos Sąjungos valstybių skolos stabilumas 144
 • Kristina Levišauskaitė, Vilija Aleknevičienė, Eglė Aleknevičiūtė. Europos Sąjungos šalių vyriausybių obligacijų rinkų tarpusavio priklausomybės hierarchinės struktūros 158
 • SVV SEKTORIAUS TRANSFORMACIJŲ SPRENDIMAI
 • Rishi Dwivedi, Shankar Chakraborty. MVĮ strategijos formulavimas ir valdymas taikant veikla grindžiamo įkainojimo, subalansuotų veiklos rodiklių ir kokybės funkcijos diegimo metodus 173
 • Dalia Krikščiūnienė, Virgilijus Sakalauskas, Sandra Strigūnaitė, Saulius Masteika. Projektinio darbo vertinimas modifikuotu analitinės hierarchijos proceso metodu 192
 • Ladislav Mura, Jan Buleca, Zuzana Hajduova, Marek Andrejkovič. Mažų ir vidutinių maisto įmonių kiekybinė finansinė analizė besivystančioje šalyje 212
 • KRITINIS VERTINIMAS DIEGIANT NAUJOVES ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE
 • Olena Slozko, Anna Pelo. Skaitmeninių technologijų naudojimo e.mokėjimuose problemos ir pavojai 225
 • Marius Akulavičius, Edverdas Vaclovas Bartkus. Skaitmeninio piratavimo valdymo galimybės muzikos įrašų industrijoje 236
 • Evgeny Lisin, Ivan Garanin, Wadim Strielkowski, Soňa Křitkova. Rusijos energetikos rinkos ekonominiai ir verslo aspektai: kombinuotos šilumos ir elektros energijos technologijos 251
 • Apžvalgos
 • KNYGŲ APžVALGOS 268
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 275
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 287
 • Reikalavimai straipsniams 293
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict