ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
DEMOGRAFINĖ KAITA LENKIJOJE IR JOS POVEIKIS DARBO RINKAI
Danuta Kopycinska

SANTRAUKA. Šiuo straipsniu buvo siekiama įvertinti Lenkijoje vykstančią demografinę kaitą ir šių pokyčių įtaką Lenkijos darbo rinkai. Tyrimo laikotarpis buvo 1990 - 2010 metai, o prognozės numatytos 2015 - 2035 metų laikotarpiui. Šiam tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai leidžia prieiti prie išvados, jog Lenkija įžengė į trečiąjį demografinio perėjimo tarpsnį. Neigiama demografinių pokyčių įtaka Lenkijos darbo rinkai visų pirma yra siejama su sistemingai mažėjančiu bendru gyventojų skaičiumi ir mažėjančiu vaisingo amžiaus gyventojų skaičiumi, kai tuo tarpu 60-ies ir vyresnių nevaisingo amžiaus gyventojų vis dar daugėja. Vykstantys nepageidautini demografiniai pokyčiai ne tik tęsis, tačiau taip pat taps norma ir taps aštresni Lenkijoje 2015 - 2035 metais. Bus svarbu sėkmingai naudoti žmogiškąjį kapitalą, vėlinant pensinį amžių ir didinat užimtumo lygį. Taip pat svarbu pritaikyti ekonominės ir socialinės politikos strategijas, siekiant įveikti naujus iššūkius, kuriuos sukelia socialinės apsaugos sistema ir naujas šeimos modelis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: demografiniai pokyčiai, gyventojų senėjimo procesas, darbo rinka, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict