ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
 • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Vyacheslav Volchik, Oxana Posukhova, Wadim Strielkowski. Skaitmeninimas ir tvarus aukštasis mokslas: konstruktyvus ir destruktyvus profesinių dinastijų potencialas 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Jingyao Su, Jing Jiang. Bendrųjų mokymo programų ir jų tobulinimo mechanizmų tyrimas tarptautinėse aukštosiose mokyklose 44
 • Straipsniai
 • SKAITMENINIO AMŽIAUS TRANSFORMACIJA: KLIENTŲ IŠŠŪKIAI IR PATIRTIS
 • Antanas Ūsas, Edmundas Jasinskas. Interneto svetainės kokybės veiksnių vartotojų lojalumui identifikavimas 64
 • Aiting Xu, Yingqi Zhang, Min Lin, Canyang Jin, Yuhan Zhu. Nakvynės ir pusryčių paslaugos reklamos modelio kūrimas: temomis paremto interneto vartotojų atsiliepimų teksto gavybos tyrimas 74
 • Tadas Limba, Kęstutis Driaunys, Aurimas Šidlauskas. Slapukų naudojimas po BDAR: populiariausių Lietuvos interneto svetainių atvejo tyrim 93
 • Jiaxiang Hu, Chenming Zhang, Hong Yang. Vartotojų ketinimas pirkti nereceptinius vaistus internetu ir tam įtaką darančių veiksnių analizė: Kinijos duomenys 117
 • Ferdinand Daňo, Samer Khouri, Peter Drábik, Dominika Vernerová, Marek Kukura. Elektromobilumas kaip visuomenei naudingų transporto naujovių dalis ir kaip jį suvokia Slovakijos vartotojai 132
 • REGIONINIŲ DARBO SĄLYGŲ SKIRTUMŲ ĮVERTINIMAS
 • Eva Grmanová, Eva Ivanová. Darbo sąlygų skirtumų ES šalyse aspektai 151
 • Peter Karácsony, László Vasa, Yuriy Bilan, Katalin Lipták. Perėjimo nuo tradicinio darbo prie nuotolinio darbo patirtis Vengrijoje 168
 • Yi Xiong, Sicheng Li, Yang Gao. Vadovų darbo užmokesčio skirtumas ir audito mokesčiai: Kinijos duomenys 183
 • VEIKSNIŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS VERSLO POTENCIALUI, ĮVERTINIMAS
 • Pavol Kral, Ivana Podhorska, Anna Kotaskova, Anna Siekelova. Prestižo veiksnių išskyrimas: dėmesys besiformuojančioms rinkoms 204
 • Petra Pártlová. Kaimo vietovių verslo potencialas kaip mažųjų ir vidutinių įmonių stabilumo ir plėtros priemonė 223
 • Xinyue Peng, Li Luo, Huchang Liao, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Abdullah Al-Barakati. Naujas sprendimų priėmimo metodas, taikomas atsparių tiekėjų atrankai COVID-19 pandemijos protrūkio metu, pagrįstas svyruojančių apytikslių lingvistinių nuostatų santykiais 238
 • IŠŠŪKIŲ ĮVEIKIMAS NAUDOJANT GEBĖJIMĄ PRISITAIKYTI PRIE POKYČIŲ
 • Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė. Investicijų portfelio efektyvumo siekimas taikant dirbtinį intelektą 259
 • Qingyuan Shen, Binbin Chang, Ruifeng Ma, Xiaoyan Tao. Kaip palūkanų normų liberalizavimas veikia komercinių bankų pelną? Kinijos duomenys 278
 • Petra Vašaničová, Sylvia Jenčová, Beáta Gavurová, Radovan Bačík. Kultūriniai ir gamtiniai ištekliai kaip kelionių ir turizmo konkurencingumą lemiantys veiksniai 300
 • Yaya Zheng, Wengan Jiang. Vertimo kokybės savivertinimo vertimo procese tyrimas: turinys, kriterijai ir pagalbos priemonės 317
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 337
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 344
 • Reikalavimai straipsniams 349
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict