ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
TRANSFORMACIJOS PADARINIAI IR EKONOMINIO AUGIMO POŽYMIAI
Maciej Miszewski

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama įvertinti ligšiolinius ekonominės transformacijos padarinius Lenkijoje. Straipsnio autorius pasinaudoja aplinkybėmis, susijusiomis su tam tikrų ekonominio augimo aspektų naudingumu kaip tokio vertinimo kriterijumi. Aptariamos veiksnių, padedančių stabilizuoti ekonominį augimą, investicijų masto pokyčių, vartojimo apimčių ir struktūros pokyčių problemos. Daugiausiai dėmesio teikiama subjektyviai ekonomikos struktūrai kaip transformacijos pokyčių rezultatui. Analizuojami pokyčiai kaip visuotinių verslumo nuostatų Lenkijos visuomenėje apraiška. Taip pat keliamas klausimas dėl apribojimų, keliamų smulkiojo verslo subjektų kūrimui. Vartojimo struktūros pokyčiai interpretuojami ne tik kaip augančios visuomenės gerovės, bet ir kaip gyvenimo būdo bei aptarnavimo vartojimo ir gamybos procese svarbą liudijantys požymiai. Žinodamas nagrinėjamos problemos mastą, autorius išskiria jos aspektus, kurie negali būti aptarti straipsnyje dėl atvejo studijų apimties. Šie aspektai apima nedarbo problemas, tiesioginių investicijų į ekonominį vystymąsi vaidmenį, žmogaus socialinės raidos indekso pokyčius bei kita

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: transformacija, ekonominis augimas, investicinės išlaidos, vartojimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict