ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
 • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 17
 • Vedamasis straipsnis. Lubomir Lizal, Dietrich Earnhart. Taršos kontrolė pereinamojoje ekonomikoje: ar įmonės siekia masto (ne)ekonomijos? 18
 • Straipsniai
 • Struktūrinės verslo vystymosi transformacijos
 • Ruth Alas, Nancy Papalexandris, Katrin Niglas, Eleanna Galanaki. Valdymo vertybės ir darbuotojų įsipareigojimai kultūriniame kontekste 42
 • Audrius Lopata, Martas Ambraziūnas, Saulius Gudas. Žiniomis grindžiamas veiklos ir IT strateginio suderinimo metodas 60
 • Jarosław Korpysa. Veiksniai lemiantys įmonės įkūrimo sprendimą – Lenkijos tyrimo rezultatai 74
 • Gintautas Garšva, Paulius Danėnas. XBRL integravimas į intelektualią kredito rizikos vertinimo sistemą 88
 • Universitetinės studijos pereinamosios ekonomikos šalyse
 • Milan Jurše. Rinkos perspektyva: pereinamosios ekonomikos šalių universitetinio verslo švietimo ir aukštojo mokslo globalizacijos darna 104
 • Vigintas Šakys, Rimantas Butleris. Universiteto studijų valdymo analizė veiklos analitikos priemonėmis 125
 • Mirela Cini, Frederik Cucllari, Aida Gabeta. Apmokymų vystymo tendencijos ir ateities perspektyvos Albanijoje 137
 • Darnaus vystymosi klausimai Europos Sąjungoje
 • Borisas Melnikas. Globalios transformacijos, darni plėtra ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: perspektyvus teorinis požiūris 151
 • Dalia Štreimikienė, Asta Mikalauskienė, Neringa Barakauskaitė-Jakubauskienė. Energetikos politikos scenarijų darnumo įvertinimas 168
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 185
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 190
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 197
 • Reikalavimai straipsniams 203
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict