ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universiteto
  Kauno humanitarinis fakultetas, 2002-2003
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 16
 • Vedamasis straipsnis. Dainora Grundey. Tvarus vartojimas ir „žaliasis“ marketingas: vartotojų elgsenos transformacijos 20
 • Straipsniai
 • Charles R. Emery, Robert G. Tian. Kultūrų skirtumų poveikis reklaminių skelbimų veiksmingumui: Kinijos ir JAV palyginimas 48
 • Martin Kvizda. Valiutų kursų politika pereinamosios ekonomikos šalyje 60
 • Mária Režňáková. Ilgalaikių finansinių išteklių kaupimo galimybės pereinamosiose ekonomikose 73
 • Jindriska Sedova. Ekonominiai ir juridiniai kompanijų įsigijimo ir susijungimo aspektai Čekijos Respublikoje 90
 • Žaneta Simanavičienė, Lina Dagilienė. Ekonominė verslo susijungimų nauda 105
 • Tiiu Värbu. Estijos įmonių internacionalizacijos aspektai 121
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 131
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 141
 • Tarptautinių konferencijų apžvalgos 146
 • Nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 151
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 163
 • Reikalavimai straipsniams 169
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict