ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
VERSLUMO VAIDMUO PLĖTOJANT VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJAS JUODKALNIJOJE
Nikola Milovic, Mijat Jocovic, Vladimir Djurisic

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas - išanalizuoti verslumo poveikį Juodkalnijos savivaldybių ekonominei raidai, kadangi iki šiol Juodkalnijoje ar Vakarų Balkanuose tokių tyrimų nebuvo atlikta. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje Juodkalnijoje perėjimas nuo centrinio plano prie į rinką orientuotos ekonomikos buvo pirmoji injekcija verslumo plėtrai Juodkalnijos ekonomikoje. Šiandien verslumas yra viena svarbiausių Juodkalnijos ekonominio vystymosi krypčių, todėl apibrėžta nacionalinė strategija yra pagrindinis jos vystymąsi lemiantis veiksnys. Tačiau, nepaisant unikalios nacionalinės strategijos, šio tyrimo rezultatai parodė, kad verslumo vystymosi lygis savivaldybėse labai skiriasi. Be to, įvertinti ekonometriniai modeliai patvirtino teigiamą koreliaciją tarp verslumo vystymosi ir savivaldybių ekonominės plėtros rodiklių.
Verslumo poveikis vertinamas atsižvelgiant į nedarbo lygį, savivaldybių biudžeto balansą, nekilnojamojo turto kainas, savivaldybių pajamas ir gyventojų skaičiaus augimą. Prieita prie pagrindinės išvados, kad padidėjus įmonių skaičiui savivaldybėje padidėja užimtumas arba sumažėja nedarbas, o padidėjęs įmonių skaičius, tenkantis vienam gyventojui savivaldybėje, lemia geresnį tos savivaldybės biudžeto balansą. Be to, įmonių skaičiaus augimas teigiamai veikia gyventojų skaičiaus augimą savivaldybėje, tai patvirtino ir pirmasis ekonometrinis modelis .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumas, ekonominė plėtra, vietinės bendruomenės, dinaminis sekinių duomenų vertinimo metodas, Juodkalnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict