ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS DĖL NEATIDĖLIOTINŲ KLAUSIMŲ ĮMONĖSE. MTEP PROJEKTŲ ATVEJO TYRIMAS
Mohammad Hasan Aghdaie, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Fausto Cavallaro, Mohammad Hossein Morshed Varzandeh, Arman Derakhti, Dragan Pamucar

SANTRAUKA.  Daugeliui įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) koncepcija tampa vis aktualesnė, kadangi šių įmonių išlikimas priklauso nuo MTEP sprendimų tikslumo. Kiekviena įmonė renkasi iš daugybės MTEP projektų, o pasirinkti patį tinkamiausią projektą yra sudėtinga. Sprendimų priėmimo procese reikia atsižvelgti į daug kriterijų, todėl projektų atranką galima traktuoti kaip MADM problemą.
Straipsnyje geriausio MTEP projekto vertinimui ir tyrimui siūlomas naujas integruotas MADM modelis. Sprendimų priėmimo procese naudojami du MADM instrumentai. Kriterijų svorio nustatymo metodas, pagrįstas nuosekliu laipsnišku porinių kriterijų lyginimu (SWARA) taikomas nustatant kiekvieno kriterijaus svarbą ir apskaičiuojant kiekvieno kriterijaus svorį. Kompleksinio proporcingumo vertinimo metodas (COPRAS) pasitelkiamas vertinant alternatyvas bei klasifikuojant MTEP projektus nuo geriausių iki blogiausių. Galiausiai, pristatomas atvejo tyrimas, siekiant atskleisti siūlomos metodologijos pritaikomumą. Tolesni tyrimai turėtų apimti neapibrėžtumo aplinką, kad vertinant MTEP projektus, būtų galima panaudoti neapibrėžtus veiksnius.
Remiantis tyrimo rezultatais, SP susidūrė su kritiniais veiksniais, kurie, kaip nustatyta, turėjo įtakos įmonės sprendimui pasirenkant naują MTEP projektą. Šiuo tyrimu buvo parodyta, kad SP reikšmingai veikia įmonės sprendimus, tad jie gali paveikti galutinius rezultatus. Tiksliau tariant, tyrimas atskleidė, kad SP turėtų būti laikomi sprendimų priėmimo komanda. Be to, tyrimo algoritmą siūlytina vertinti kaip naują tarpusavio pagalbos fondų vertinimo modelį, kuriame atsižvelgiama į daug kintamųjų, susijusių su mėgėjišku ir profesionaliu požiūriu.
Darbo originalumas yra trejopas. Pirma, siekiant išsamesnio vertinimo, buvo pasitelkti skirtingi kriterijai. Antra, siekiant gauti autentiškus rezultatus, naudotas jungtinis SWARA-COPRAS modelis. Trečia, MTEP projektus siūlyta vertinti nauju, originaliu MCDM modeliu. Darytina praktinė išvada, kad modelis gali padėti vadovams įvertinti ir išrinkti geriausią MTEP projektą, atsižvelgiant į jų įmonės strategijas, išteklius ir politiką .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: MTEP, projektų vertinimas ir atranka, daugiakriteris sprendimų priėmimas (MADM), kriterijų svorio nustatymo metodas, pagrįstas nuosekliu laipsnišku porinių kriterijų lyginimu (SWARA), kompleksinio proporcingumo vertinimo metodas (COPRAS).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict